زینب یعنی حسین در آینه ی تانیث

Posted in مذهبی

پس باید قطره قطره آب شوى و سکوت کنى . جرعه جرعه خون دل بخورى و دم برنیاورى . همچنان که از صبح چنین کرده اى . حسین از صبح با تک تک هر صحابى ، به شهادت رسیده است ، با قطره قطره خون هر شهید، به زمین نشسته است و تو هر بار به او تسلى.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

خبرآنلاین: دلت مى خواهد که طاقت بیاورى ، صبورى کنى و حتى به حسین دلدارى بدهى .

بچه ها چشمشان به توست ؛ تو اگر آرام باشى ، آرامش مى گیرند و اگر تو بى تابى کنى ، طاقت از کف مى دهند.

سجاد که در خیمه تیمار تو خفته است، حادثه را در آینه نگاه تو دنبال مى کند. پس تو باید آنچنان با آرامش و طماءنینه باشى ، انگار که همه چیز منطبق بر روال معهود پیش مى رود. و مگر نه چنین است؟

مگر تو از بدو ورود به این جهان، خودت را مهیاى این روز نمى کردى ؟

پس باید قطره قطره آب شوى و سکوت کنى . جرعه جرعه خون دل بخورى و دم برنیاورى . همچنان که از صبح چنین کرده اى . حسین از صبح با تک تک هر صحابى ، به شهادت رسیده است ، با قطره قطره خون هر شهید، به زمین نشسته است و تو هر بار به او تسلى

بخشیده اى . هر بار قلبش را گرم کرده اى و اشک از دیدگان دلش سترده اى . هر بار که از میدان باز آمده است ، افزایش موهاى سپید سر و رویش را شماره کرده اى ،به همان تعداد، در خود شکسته اى ، اما خم به ابرو نیاورى . خواهر اگر تعداد موهاى سپید برادرش را نداند که خواهر نیست . خواهر اگر عمق چروکهاى پیشانى برادرش را نشناسد که خواهر نیست . تازه اینها مربوط به ظواهر است .

اینها را چشم هر خواهرى مى تواند در سیماى برادرش ببیند. زینب یعنى شناساى بندهاى دل حسین ، یعنى زیستن در دهلیزهاى قلب حسین ، عبور کردن از رگهاى حسین و تپیدن با نبض حسین . زینب یعنى حسین در آینه تاءنیث .

زینب یعنى چشیدن خار پاى حسین با چشم . زینب یعنى کشیدن بار پشت حسین ، بر دل . وقتى از سر جنازه مسلم بن عوسجه آمد، وقتى که که محاسنش به خون حبیب ، خضاب شد، وقتى که رمق پاهایش را در پاى پیکر حر بن یزید ریاحى ریخت ، وقتى که از کنار سجاده خونین عمرو بن خالد صیداوى برخاست ، وقتى که جگرش با دیدن زخمهاى سعید بن عبدالله شرحه شرحه شد، وقتى که عبدالله و عبدالرحمن غفارى با سلام وداع ، چشمان او را به اشک نشاندند، وقتى که زهیر به آخرین نگاهش دل حسین را به آتش کشید، وقتى که خون وهب و همسرش ، عاشقانه به هم آمیخت و پیش پاى حسین ریخت ، وقتى که جون ، در واپسین لحظات عروج ، سراسر وجودش را به رایحه حضور حسین ، معطر کرد، وقتى که ...

در تمام این اوقات و لحظات ، نگاه تو بود که به او آرامش مى داد و دستهاى تو بود که اشکهاى وجودش را مى سترد.

هر بار که از میدان مى آمد، تو بار غم از نگاهش بر مى داشتى و بر دلت مى گذاشتى . حسین با هر بار آمدن و رفتن ، تعزیتهایش را به دامان تو مى ریخت و التیام از نگاه تو مى گرفت .

این بود که هر بار، سنگین مى آمد اما سبکبال باز مى گشت . خسته و شکسته مى آمد، اما برقرار و استوار باز مى گشت.

اکنون نیز دلت مى خواهد که طاقت بیاورى ، صبورى کنى و حتى به حسین دلدارى بدهى . همچنانکه از صبح تاکنون که آفتاب از نیمه آسمان گذشته است چنین کرده اى . اما اکنون ماجرا متفاوت است .

اکنون این دل شرحه شرحه توست که بر دوش جوانان بنى هاشم به سوى خیمه ها پیش مى آید. اکنون این میوه جان توست که لگدمال شده در زیر سم ستوران به تو باز پس داده مى شود.

على اکبر براى تو تنها یک برادر زاده نیست . تجلى امیدها و آرمانهاى توست . تجلى دوست داشتنهاى توست . على اکبر پیامبر دوباره توست .

نشانى از پدر توست . نمادى از مادر توست . على اکبر براى تو التیام شهادت محسن است . شهید نیامده . غنچه پیش از شکفتن پرپر شده .

شهادت محسن ، اولین شهادت در دیدرس تو بود. تو چهار ساله بودى که فریاد مادر را از میان در و دیوار شنیدى که ((محسنم را کشتند)) و به سویش دویدى .

شهادت محسن بر دلت زخمى ماندگار شد. شهادت برادر در پیش چشمهاى چهار ساله خواهر. و تا على اکبر نیامد، این زخم التیام نپذیرفت .

اکنون این مرهم زخم توست که به خون آغشته شده است . اکنون این زخم کهنه توست که سر باز کرده است .

دوست داشتى حسین را دمادم در آغوش بگیرى و بوى حسین را با شامه تمامى رگهایت استشمام کنى . اما تو بزرگ بودى و حسین بزرگتر و شرم همیشه مانع مى شد مگر که بهانه اى پیش مى آمد؛ سفرى ، فراق چند روزه اى ، تسلاى مصیبتى و... تو همیشه به نگاه اکتفا مى کردى و با چشمهایت بر سر و روى حسین بوسه مى زدى . وقتى على اکبر آمد، میوه بهانه چیده شد و همه موانع برچیده .

حسین کوچکت همیشه در آغوش تو بود و تو مى توانستى تمامى احساسات حسین طلبانه ات را نثار او مى کنى . از آن پس ، هرگاه دلت براى حسین تنگ مى شد، بوسه بر گونه هاى على اکبر مى زدى .

از آن پس ، على اکبر بود و در دامان مهر تو. على اکبر بود و دستهاى نوازش تو، على اکبر بود و نگاهاى پرستش تو و... حسین بود و ادراک عاطفه تو.

و اکنون نیز حسین بهتر از هر کس این رابطه را مى فهمد و عمق تعزیت تو را درک مى کند. دلت مى خواهد که طاقت بیاورى ، صبورى کنى و حتى به حسین دلدارى بدهى .

اما چگونه ؟ با این قامت شکسته که نمى توان خیمه وجود حسین را عمود شد. با این دل گداخته که نمى توان بر جگر حسین مرهم گذاشت .

اکنون صاحب عزا تویى . چگونه به تسلاى حسین برخیزى ؟

نیازى نیست زینب ! این را هم حسین خوب مى فهمد.

وقتى پیکر پاره پاره على اکبر به نزدیکى خیمه ها مى رسد. و وقتى تو شیون کنان و صیحه زنان خودت را از خیمه بیرون مى اندازى ، وقتى به پهناى صورت اشک مى ریزى و روى به ناخن مى خراشى ، وقتى تا رسیدن به پیکر على ، چند بار زمین مى خورى و برمى

خیزى ، وقتى خودت را به روى پیکر على اکبر مى اندازى ، حسین فریاد مى زند که : زینب را دریابید.

حسینى که خود قامتش در این عزا شکسته است و پشتش دوتا شده است . حسینى که غم عالم بر دلش نشسته است و جهان ، پیش چشمان اشکبارش تیره و تار شده است . حسینى که خود بر بلندترین نقطه عزا ایستاده است ، فقط نگران حال توست و به دیگران نهیب مى زند که : زینب را دریابید. هم الان است که قالب تهى کند و کبوتر جان از نفس تنش بگریزد.

گروه فرهنگی گویدا / نظر رهبری درباره چمران فیلم چ حاتمی کیا همایش «تصویر قلم» تحت عنوان ردیابی اندیشه‌های سیدشهیدان اهل قلم بر آثار سینمای داستانی و مستند ایران با حضور علیرضا رضاداد، مسعود ده‌نمکی و وحید جلیلی و همچنین تقدیر از ابراهیم حاتمی‌کیا، مسعود ده‌نمکی و نرگس آبیار عصر روز سه‌شنبه 26 فروردین در فرهنگسرای اندیشه برگزار شد. براساس این گزارش، در بخش ابتدایی این مراسم وحید جلیلی، علیرضا رضاداد و مسعود ده‌نمکی به ردیابی اندیشه‌های شهید آوینی و آثار مستند و داستانی 20 سال اخیر پرداختند...
سرویس سیاسی گویدا / ساده زیستی احمدی نژاد مشکل روسای جمهور بعد از او منتقدترین و بدبین ترین مخالفان احمدی نژاد هم پرکاری و ساده زیستی او را نکته ی مثبت او می دانند. به گزارش سرویس فضای مجازی خبرگزاری فارس وبلاگ جهاد نوشت: فروردین ماه 88 در حالی که هنوز دو ماه تا دهمین انتخابات ریاست جمهوری زمان باقی مانده بود یادداشتی نوشتم با این تیتر: «دردسرهای رئیس جمهور شدن پس از احمدی نژاد!» در آن یادداشت با اشاره به تحول ارزشی ایجاد شده در مفهوم «حکمرانی» در دوران 4 ساله ریاست جمهوری احمدی نژاد، گفته بودم:...
گروه سیاسی گویدا / زندگینامه ستارخان سردار ملی انقلاب مشروطه ستارخان با نام اصلی ستارخان قره‌داغی از سرداران جنبش مشروطه ایران ملقب به سردار ملی است. وی با ایستادگی در برابر نیروهای دولتی ضد مشروطه در تبریز جانفشانی‌های بسیاری کرد. ستار قره‌داغی سومین پسر حاج حسن قره‌داغی در ۲۸ مهر ۱۲۴۵ خورشیدی (۲۰ اکتبر ۱۸۶۶ میلادی) در روستای بیشک ورزقان در آذربایجان به دنیا آمد. وی در مقابل قشون عظیم محمدعلی‌شاه پس از به توپ بستنمجلس شورای ملی و تعطیلی آن که برای طرد و دستگیر کردن مشروطه‌خواهان تبریز به آذربایجان گسیل شده بود، ایستادگی کرد و بنای مقاومت گذارد.
گروه ورزشی گویدا / انتقاد قلعه نویی از روحانی ؛ دولت تدبیر تهدید می کند امیرحسین حسینی مدیر روابط‌عمومی فدراسیون فوتبال در گفت‌وگو با بخش خبری 14 و 30 دقیقه شبکه خبر در مورد وضعیت برگزاری اردوی تیم ملی در آفریقای جنوبی گفت: متأسفانه شرایط بغرنج شده است اما ستاد تیم ملی که محل آن در وزارت ورزش است بارها اعلام کرده که تیم ملی باید با ترکیب کامل راهی آفریقای جنوبی شود. دکتر سجادی معاون وزیر ورزش هم امروز در این مورد مصاحبه کرده است.
گروه سیاسی گویدا / حکایت دخترک کولی و تولید کنندگان در اقتصاد ایران حکایت کنند پادشاهی در گذری، دخترک کولی زیبایی را دید و گرفتارش شد و وی را به عقد خود درآورده و ملکه کشور برگزید. ولی دخترک هم‌سفره‌ی شاه نمی‌شد و فرمان می‌داد غذای او را به اتاق مخصوصش ببرند و غذا را به تنهایی می‌خورد. شاه که از این کار او رنج می‌برد، از حکیمی، علت چنین کاری را پرسید. حکیم اجازه خواست که رخنه‌ای در اتاق مخصوص دخترک بگشاید تا لحظه غذا خوردن او را مطالعه کند و چنین کردند.
گروه سیاسی گویدا / اخبار انصراف از یارانه  اعتماد مردم به صدا و سیما را کاهش می دهد این روزها صدا و سیما چنان از انصرافاندن مردم از یارانه ها سخن میگوید که گویی هیچ وظیفه ی دیگری جز انصرافانیدن مردم از یارانه ها ندارد. در هر بخش خبری گزارش هایی پخش می شود که مردم دارند از یارانه ها انصراف می دهند. بعد با افراد مشهور و احیانا محبوبی چون فوتبالیست ها و بازیگران سینما و تلویزیون مصاحبه می شود و آنها هم انصراف خود را اعلام می دارند و از مردم درخواست می کنند که از یارانه گرفتن انصراف دهند.
روه اجتماعی گویدا / یارانه نقدی حقوق فردی ، خانوادگی یا خانواری ؟! یک حقوقدان با اشاره به اینکه یارانه از سوی دولت به عنوان یک حق فردی  تلقی می شود، گفت: در صورت عدم رضایت اعضای رشید خانواده، واریز یارانه به حساب سرپرست خانوار منافی حقوق افراد است.علی نجفی توانا، حقوقدان و استاد دانشگاه پیرامون جایگاه حقوقی پرداخت یارانه زنان به همسر و یا پدر آن‌ها گفت:...