الاغ دانا!

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

 

داستان الاغ دانا

گویدا: الاغ مرد کشاورزی در چاه خشکی افتاد که چند متری عمق داشت. پیرمرد کشاورز هرچه فکر کرد نتوانست راهی برای درآوردن الاغش پیدا کند ،پس تصمیم گرفت برای اینکه حیوان زبان بسته زجر کش نشود بر روی او خاک بریزد تا اورا در چاه دفن کرده باشد!

گویدا:داستان الاغ

پیرمرد شروع به خاک ریختن با بیل بر روی الاغ کرد.الاغ که مرگ را پیش چشم خود می دید ابتدا بسیار سروصدا و عر عر کرد اما سودی نداشت. الاغ که دید کسی به فکر او نیست و به فریادش نمی رسد به این اندیشید که : کس نخوارد پشت من ،جز ناخن انگشت من( به غمخوارگی درجهان پشت من...نخوارد کسی جز سرانگشت من). به خودش گفت بانگ و فغان بیهوده است و باید خودم چاره ای بیندیشم.

به خاک هایی که پیرمرد به رویش می ریخت نگاهی کرد و پس از لحظه هایی چاره ای پیداکرد. خاک هایی را که پیرمرد به روی او می ریخت، الاغ به زیر پاهای خودش می ریخت و در واقع بیل بیل بالا می آمد. سرانجام الاغ خود را نجات داد.

کمتر از الاغ نباشیم!

مشاوره زندگی

Tb

صفحه كليد كليدهاي موفقيت در زندگي

in موفقیت آرامش لذت از زندگی
Tb

شصت راه تقويت اعتماد به نفس

in موفقیت آرامش لذت از زندگی
Tb

چگونه روز به روز بهتر شويم؟

in موفقیت آرامش لذت از زندگی
Tb

تربيت بهتر كودكان در كنار همسالانشان

in روان شناسی کودک و فرزند پروری
Tb

روش هاي صحيح مطالعه در فصل امتحانات

in موفقیت آرامش لذت از زندگی
Tb

امنیت اینترنتی کودکان

in روان شناسی کودک و فرزند پروری
Tb

افزایش استقلال کودک با خاله بازی

in روان شناسی کودک و فرزند پروری
Tb

بهبود تجربه و زندگی موفق

in موفقیت آرامش لذت از زندگی
Tb

راه های افزایش تمرکز برای کودکان و نوجوانان

in روان شناسی کودک و فرزند پروری