Posts Tagged 'کوروش باقری'

مدال شجاعت برای باقری

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Rating 5.00 (2 Votes)
مدال شجاعت برای باقری - 5.0 out of 5 based on 2 votes

گویدا:رييس جمهور در حکمي نشان درجه سه شجاعت را به کوروش باقري، مربي تيم ملي وزنه برداري ايران اعطا کرد.

مطالعه بیشتر