اسامی خداوند با حروف ابجد

 

شماره

عربی

فارسی

ابجد

۱

الرحمن

بخشاینده

۲۹۸

۲

الرحيم

مهربان

۲۵۸

۳

الملك

پادشاه

۹۰

۴

القدوس

مقدس

۷۰

۵

السلام

درود

۱۳۱

۶

المؤمن

اطمینان دهنده

۱۳۶

۷

المهيمن

نگهدارنده

۱۴۵

۸

العزيز

باشکوه

۹۴

۹

الجبار

توانگر

۲۰۶

۱۰

المتكبر

بسیار بزرگ

۶۶۲

۱۱

الخالق

آفریننده

۷۳۱

۱۲

البارئ

درست

۲۱۳

۱۳

المصور

نگارگر، صورتگر

۳۳۶

۱۴

الغفار

همیشه بخشاینده

۱۲۸۱

۱۵

القهار

فروکاهنده

۳۰۶

۱۶

الوهاب

نیک بخشاینده

۱۴

۱۷

الرزاق

همیشه روزی دهنده

۳۰۸

۱۸

الفتاح

گشاینده (پیروزکننده)

۴۸۹

۱۹

العليم

داناترین

۱۵۰

۲۰

القابض

میراننده، بیرون کشنده جان‌ها

۹۰۳

۲۱

الباسط

گستراننده، فراخ کننده روزی

۷۲

۲۲

الخافض

پست کننده، خوار کننده

۱۴۸۱

۲۳

الرافع

(به سوی خود) بالا برنده

۳۵۱

۲۴

المعز

عزیزکننده

۱۱۷

۲۵

المذل

خوارکننده

۷۷۰

۲۶

السميع

شنواترین

۱۸۰

۲۷

البصير

بیناترین

۳۰۲

۲۸

الحكم

دادگر

۶۸

۲۹

العدل

بینهایت عادل

۱۱۴

۳۰

اللطيف

آن‌که بر بندگانش لطف دارد

۱۲۹

۳۱

الخبير

آگاه‌ترین

۸۱۲

۳۲

الحليم

بسیار بردبار

۸۸

۳۳

العظيم

بی‌انتها

۱۰۲۰

۳۴

الغفور

بسیار بخشاینده

۱۲۸۶

۳۵

الشكور

بسیار سپاسگذار (پاداش دهنده بزرگ است مر عمل کوچک را)

۵۲۶

۳۶

العلی

بلند مرتبه

۱۱۰

۳۷

الكبير

بزرگ‌ترین

۲۳۲

۳۸

الحفيظ

نگهدارنده

۹۹۸

۳۹

المقيت

خوراک دهنده

۵۵۰

۴۰

الحسيب

شمارنده

۸۰

۴۱

الجليل

بسیار گرانقدر

۷۳

۴۲

الكريم

بسیار بخشنده

۲۷۰

۴۳

الرقيب

نگهبان، بیننده و آماده

۳۱۲

۴۴

المجيب

پاسخگو

۵۵

۴۵

الواسع

گسترده، پهناور

۱۳۷

۴۶

الحكيم

فرزانه، بسیار خردمند

۷۸

۴۷

الودود

دوست

۲۰

۴۸

المجيد

بسیار لایق ستایش (در ذات و صفات خود عظيم و نسبت به بندگان بسيار با خير و احسان است)

۵۷

۴۹

الباعث

برانگیزنده مردگان

۵۷۳

۵۰

الشهيد

بیننده

۳۱۹

۵۱

الحق

راست، درست

۱۰۸

۵۲

الوكيل

وکیل

۶۶

۵۳

القوى

پرزور

۱۱۶

۵۴

المتين

سخت (و نیز پاینده)

۵۰۰

۵۵

الولى

دوست، یار و نگهبان

۴۶

۵۶

الحميد

ستوده

۶۲

۵۷

المحصى

شمارنده

۱۴۸

۵۸

المبدئ

نخستین آفریننده

۵۶

۵۹

المعيد

بازگرداننده، دوباره زنده کننده

۱۲۴

۶۰

المحيى

زندگی بخش، هستی بخش

۶۸

۶۱

المميت

میراننده، نابود کننده

۴۹۰

۶۲

الحي

زنده

۱۸

۶۳

القيوم

قائم به ذات (همه-آفریننده‌ای که کسی او را نیافرید)، پاینده

۱۴۶

۶۴

الواجد

یابنده

۱۴

۶۵

الماجد

بزرگوار

۴۸

۶۶

الواحد

یکتای بی‌همتا

۱۹

۶۷

الاحد

یگانه (خدایی جز او نیست)

۱۳

۶۸

الصمد

بی‌نیاز

۱۳۴

۶۹

القادر

توانا

۳۰۵

۷۰

المقتدر

تعیین کننده (قضا و قدر)، فراتر

۷۴۴

۷۱

المقدم

فراپیش کشنده

۱۸۴

۷۲

المؤخر

فراپس دارنده ، پس گذارنده چيزها و نهنده آن‌ها بجاي آن‌ها

۸۴۶

۷۳

الأول

نخستین، اول پدیدارکننده وجود

۳۷

۷۴

الأخر

واپسین، آخر فناکننده موجود

۸۰۱

۷۵

الظاهر

آشکار(پدیدار، هویدا)، همیشه پیروز

۱۱۰۶

۷۶

الباطن

پنهان، همه دربرگیرنده

۶۲

۷۷

الوالی

کاردار

۴۷

۷۸

المتعالی

خود ستوده

۵۵۱

۷۹

البر

نیکوترین

۲۰۲

۸۰

التواب

همیشه توبه پذیر

۴۰۹

۸۱

المنتقم

دادستان

۶۳۰

۸۲

العفو

درگذرنده(آمرزنده)، ناپدیدکننده گناهان

۱۵۶

۸۳

الرؤوف

بسیار دلسوز و مهربان

۲۸۶

۸۴

مالك الملك

فرمانروای جهان

۲۱۲

۸۵

ذوالجلال و الاکرام

دارای شکوه و بخشش

 

۸۶

المقسط

عادل

۲۰۹

۸۷

الجامع

گردآورنده

۱۱۴

۸۸

الغنى

توانگر

۱۰۶۰

۸۹