خیلی محرمانه

موضوع‌: جلسه خصوصی کنگره حزب ایران نوین

در روز پنجشنبه 16/2/50 در ساعت 30:15 جلسه خصوصی کنگره حزب ایران نوین رسمیت پیدا کرد. در این جلسه از آقایان خبرنگاران و عکاس و فیلم بردار خواسته شد که در جلسه شرکت نکنند. و از صبح مرتب اعلام می‌شد که آقای هویدا صحبت‌های خصوصی دارند لذا ابتدا آقای نخست وزیر گفتند که من امروز به مطالبی اشاره می‌کنم و می‌خواهم که خوب گوش دهید و عمل نمایید و بعداً هم سایر مطالب توسط مقامات انتظامی گفته شد. و به مسئله دانشجویان اشاره کردند. که دانشجویان احتیاج به راهنمایی صحیح دارند. من از شما پدران و مادران می‌خواهم که کمی به کارهای فرزندانشان رسیدگی کنند و آن‌ها را به امان خودشان نگذارند. چون بعداً پشیمانی به بار خواهند آورد که برایشان سخت است‌.

ما از این که دانشجو به سرکلاس نمی‌رود هیچ ناراحت نمی‌شویم یا درس نخوانند تا زمانی که در مملکت ما کارگر و کشاورز است چه احتیاجی به دانشجو داریم‌. و شنیده‌ایم که فردا دانشجویان عضو کنفذراسیون در آلمان و آمریکا اعتصاب غذا خواهند کرد. آن هم اشکالی ندارد برای تناسب اندام خوب است و در ضمن دانشجویان عضو کنفذراسیون می‌خواهند ایران را محاکمه کنند آن هم اشکالی ندارد تازه ژان پل سارتر می‌باشند که آمده بود به اتفاق چند نفر از دوستانش دنیا را محاکمه می‌کرد.

شوهر بحرين

و بعد به مسئله بحرین اشاره کرد که مثل دختر ما می‌باشد و او شوهر کرده از او پشتیبانی خواهیم کرد. در خاتمه به شعارهایی که دانشجویان می‌دهند اشاره کرد و گفت اگر ببینیم دانشجویی شعار ضد ملی بدهد او را تنبیه و گوشمالی می‌دهیم تا ادب شود.