تاثیر زمان خوابیدن بر هوش انسان

چاپ

خواب و هوش انسان

گویدا: خواب نیاز ضروری بدن هر انسانی است که در روح و جسم او بسیار تاثیر می گذارد. می شود گفت هر انسانی یک سوم از عمر خود را در خواب می گذراند پس به همین خاطر مکان و زمان و چگونه خوابیدن را باید دانست تا از خواب استفاده ی صحیح و کامل و مثبت برد. در متن زیر به روایاتی درباره ی زمان و مکان خوابیدن می پردازیم.

مکان خواب

رسول خدا صل الله علیه وآله وسلم می فرمایند: بر بام و جایی که محفوظ نیست نخوابید.

امام صادق علیه السلام می فرمایند: بر روی چهارپاریت مخواب، چون زخم پشتش را سریع می گرداند و این کار حکیمان نیست،مگر اینکه در کجاوه باشی و امکان استراحت داشته باشی.

امام کاظم علیه السلام می فرمایند: رسول خدا کسی را که تنها در خانه بخوابد لعنت کرد.

وقت خواب

امام باقر علیه السلام می فرمایند: خواب در ابتدای روز مایه ی نادانی و کودنی و خواب قیلوله(خواب کوتاه نیمروز)نعمت  و خواب پس از عصر مایه ی حماقت و ابلهی  و خواب میان مغرب و عشا مایه ی محرومیت از روزی است.(الفقیه/ج 1/ص502)

امیر المومنین می فرمایند: خواب میان مغرب و عشا مایه ی فقر است.(کتاب الخصال/ص505)

4.8571428571429 1 1 1 1 1 Rating 4.86 (7 Votes)