اسامی 27 پیامبری که نامشان در قرآن ذکر شده

اسامی 27 پیامبری که نامشان در قرآن ذکر شده

عداد پیامبران 124000 نفر است که از میان انان 313 نفر رسول و از میان رسولان5نفراولوالعزمندواخرین انان پیامبراسلام میباشد.ولقدبعثنافی کل امه رسولا26نحل

قرآن کریم درآیات35احقاف7احزاب و12شوراپیامبران اولوالعزم رامعرفی نموده است که عبارتندازنوح-ابراهیم-موسی-عیسی ومحمد«ص»

 

  پیامبرگرامی اسلام اخرین پیامبربوده وبعدازایشان سلسله نبوت پایان پذیرفته است.    ماکان محمدابااحدمن رجالکم ولکن رسول ا... وخاتم النبیین40احزاب

طبقات انبیا(430 کتاب حجت ازکافی)

  درقرآن کریم نام27پیامبرصریحاذکرشده است ازجمله پیامبران اواوالعزم ودرآیات82تا85انعام یکجابه18 نفرازانان اشاره شده است پیامبرانی که نامشان صریحادرقرآن امده است بترتیب عبارتنداز

  ادم25بار-ادریس2بار-نوح43بار-هود7بار-صالح9بار-ابراهیم69بار-لوط7بار-شعیب11بار-ایوب4بار-اسماعیل(ذبیح الله) 7بار-اسحاق17بار-یعقوب16بار-یوسف27بار-موسی136بار-هارون20بار-داود16بار-سلیمان17بار-الیاس2بار-الیسع2بار-عزیر1بار-ذوالکفل2بار-یونس4باراسماعیل(صادق الوعد)4بار-زکریا7باریحیی5بار-عیسی ومسیح25و11بار-محمد4بار

بجزپیامبران یادشده قرآن کریم ببرخی دیگراشارت نموده است که عبارتنداز

  یوشع-خضر-زرتشت شموئیل- حنظله بن صفوان واشعیاء

درروآیات وکتب عهدین موارددیگری امده است مانندشیث-شمعیا-ارمی-حزقیال-دانیال-عاموس-میکا-ناحوم-حبقوق-حجی-ملاکی-خالدبن سنان-جرجیس-قیدار-میشاوشعیا

 چندنکته درموردانبیا

 1-پیامبران شهید اشعیا-زکریا-یحیی-جرجیس-زرتشت

 2-اسامی پیامبران که عربی اند   محمد-صالح-شعیب-هود-نوح لوط-شیث

 3-قیدارفرزنداسماعیل جدپیامبراست که درخدابنده زنجان مدفونست

4-اسماعیل صادق الوعدفرزندحزقیل(55مریم)ازپیامبران بنی اسرائیل است

5-عزیرپس از100سال ازفوتش دوباره زنده شدو50سال ازفرزندش کوچکتربود

 6-القاب برخی ازانبیا-خلیل ا...(ابراهیم)-اسرائیل(یعقوب)-ال یاسین(الیاس)-ذوالنون وصاحب الحوت(یونس)-مسیح(عیسی)-وپیامبراسلام دارای القاب زیراست

احمد-یس-ن-عبدا...-اذن-اسوه-امین-خاتم النبیین-رسول ا...-رحمه العالمین-اول العابدین-برهان-بشیر-رئوف-صاحب-عائل-یتیم-ولی-نور-نبی-نذیر-منذر-مذکر-مدثر-مزمل-مبشر-ضال-عربی-شهید-شاهد-منیر-سراج-داعی ا...-فاطر

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)
GRID LIST
موفقیت
گنج
طلاق
شوهرداری
ازدواج
Wednesday, 22 March 2023
الأربعاء, ۲۹ شعبان ۱۴۴۴
چهارشنبه, ۰۲ فروردین ۱۴۰۲

Please publish modules in offcanvas position.