ترجمه لغات قرآنی سوره بقره12

چاپ
شماره آیه واژه قرآنی ترجمه فارسی
236  متعوهن آنها را بهره مند سازید
236 الموسع توانگر
236 قدره به اندازه توانش
236 المقتر فقیر
238 قانتین مطیعانه
239 رجالا پیاده
241 متاع کالا
245 یقبض و یبسط می گیرد و می دهد
246 الملاء بزرگان
246 عسیتم امید دارید
247 انی یکون له  از کجا می باشد برای او
247 بسطة گسترش دادن
248 التابوت صندوق
248 سکینة آرامش
249 فصل جداکرد
249 مبتلیکم امتحان کننده شما
249 اغترف با دست بر گیرد
249 لا طاقه قدرتی نیست
249 فئة گروه
250 برزوا آشکار شدند

 

4.3333333333333 1 1 1 1 1 Rating 4.33 (6 Votes)