لغات قرآن:بقره4

چاپ
ترجمه لغات قرآن:سوره بقره4
شماره آیه واژه قرآنی

ترجمه فارسی

71 مسلمه خالی از عیب
71 شیة رنگی در بدن حیوان که غیر از رنگ اصلی باشد.
72 فاداراتم فیها درآن با یکدیگر اختلاف کردید.
75 یحرفونه آن را تحریف می کنند
76 فتح بازکرد،فهماند
78 امیون بی سوادها
78 امانی آرزوها
79 فویل پس وای 
81 احاطت به احاطه کرد به او
85 تظاهرون همدیگر را یاری می کنید
85 اساری اسیران
85 تفادوهم فدیه می دهید
85 خزی خواری
87 قفینا من بعده بعد از او به دنبالش فرستادیم
87 بروح القدس بوسیله روح القدس
88 غلف درغلاف و پرده
87 یستفتحون طلب پیروزی می کردند
90 اشتروا به  آن را فروختند
90 فباءوا بغضب پس گرفتار غضب شدند

 

3 1 1 1 1 1 Rating 3.00 (1 Vote)