داستان کودکانه؛ مادر دریا

قصه ی کودکیکی بود یکی نبود.

یک شب دریا پرازموج شد وطوفانی شد.

یک ستاره که سال های سال در آسمان بود و تجربه های زیادی هم داشت با صدای بلند پرسید:

« ای دریا! چرا اینجور می کنی؟»

دریا گفت:

« برای اینکه من قوی ترین آب روی زمین هستم، هیچ آبی از من بزرگ تر نیست.»


ستاره گفت:

« تو با یاری و همدستی رودهای کوچک ساخته شده ای، نباید اینقدر مغرور باشی »

دریا گفت:

« دروغ می گویی، تو از من کوچکتری وازروی حسادت این چیزها را می گویی.»

و با تمسخر ادامه داد:« نکند خوابت می آید و این سروصداها نمی گذارد بخوابی؟»

ستاره با خونسردی گفت:

« اگرازاین خیره سری بیرون بیایی و راه یکی از رودخانه هایی را که به تو می ریزد،بگیری و نترسی، به حقیقت حرف من خواهی رسید.»

دریا سینه اش را صاف کرد وگفت:

« بسیارخوب! اما اگر حرفت دروغ بود برمی گردم وتو را ازآسمان می کشم پایین وغرقت می کنم.»

ستاره خندید و جواب داد:

« باشد! قبول دارم»

دریا اطرافش رانگاه کرد و رفت توی یک رودخانه.

رفت و رفت و رفت تا به چند رود رسید.

وارد یکی از رود ها شد.

رفت و رفت و رفت تا به چند جوی باریک رسید.

وارد یکی از جوی ها شد.

رفت و رفت ورفت تا به یک چشمه رسید.

نگاه کرد و دید به بن بست رسیده است. پرسید تو کی هستی؟

چشمه جواب داد: من مادر تو هستم

دریا به خودش نگاه کرد، سرتا پایش را براندازکرد و دید که یک جوی باریک شده.

اما باز هم مغرورانه گفت:

« از این شوخی ها گذشته، راستش را بگو کی هستی چی هستی؟»

چشمه خیلی آرام جواب داد:

« اگرباورنمی کنی، به خودت نگاه دیگری بیانداز وهمین راهی راکه آمده ای بگیرو برگرد تا باورکنی»

دریا گفت:« بسیار خوب ! اما اگر دروغ گفته باشی بر می گردم و تورا از بین می برم»

چشمه خندید و گفت:

« باشد! قبول دارم»

دریا که حالا یک جوی باریک شده بود چرخی زد و از همان راهی که آمده بود برگشت.

آمد و آمد تا به چند رود رسید.

رودها را پشت سرگذاشت تا به رودخانه رسید، رودخانه را هم پشت سرگذاشت تا به دریا رسید.

هوا روشن شده بود.

به خودش نگاهی کرد وفهمید که هم ستاره وهم چشمه، هردو راست می گویند.

دریا از آن روز به بعد هرگاه موج می زند و طوفانی می شود، یادش به حرف ستاره و چشمه می افتد و آرام می شود.

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (2 Votes)
Saturday, 15 May 2021
السبت, ۰۳ شوال ۱۴۴۲
شنبه, ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

Please publish modules in offcanvas position.