نام های پسرانه ایرانی با حرف «خ»

پسرگروه فرهنگی گویدا

 

فهرست نام های اصیل ایرانی، فارسی، ترکی، عربی و محلی

 

نام های پسرانه ایرانی با حرف «خ»

 

 

 

ردیف نام فارسی  معنی اسم
1 خابان   نام سردار ایرانی در زمان رستم فرخزاد
2 خدابخش   عطای الهی، بخشیده خداوند
3 خدابنده   بنده خداوند، لقب سلطان محمد اولجایتو پادشاه مغول
4 خداداد   عطا شده از سوی خداوند
5 خدادوست   دوستدار خداوند
6 خدایار   آن که خداوند یار اوست
7 خراد   نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه از جمله دلاوری ایرانی در زمان نوذر پادشاه پیشدادی
8 خردادبرزین  نام پزشکی ایرانی در دربار خسروپرویز پادشاه ساسانی
9 خردادبه   مرکب از خرداد( نام فرشته نگهبان آب) + به ( بهتر، خوبتر)، نام جد دانشمندی ایرانی در قرن سوم که در علم جغرافیا مهارت داشت
10 خردادپرویز   نام یکی از پادشاهان ساسانی
11 خرزاد   خورزاد، نام یکی از پسران خسروپرویز پادشاه ساسانی
12 خرمشاد   با طراوت و شاداب
13 خروش   فریاد، بانگ
14 خسرو   پادشاه ، نیکنام و دارای آوازه نیکی ، نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه از جمله کیخسرو پادشاه کیانی و خسروپرویز پادشاه ساسانی
15 خسروپرویز   نام یکی از پادشاهان ساسانی
16 خسروداد   داده پادشاه نام زیبای فارسی
17 خسروزاد   زاده پادشاه
18 خسروشاد   پادشاه شاد و خرم
19 خشاش   از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی
20 خشایار  تغییر یافته خشایارش - مرکب از خشیه به معنای شاه و ارش به معنی مرد دلیر - شاه دلیر نام پسر داریوش پادشاه هخامنشی
21 خشایارشا  مرکب از خشیه به معنای شاه و ارش به معنی مرد دلیر - شاه دلیر نام پسر داریوش پادشاه هخامنشی
22 خشنواز   تحریفی از نام پادشاه هیاطله
23 خنجست   از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری در زمان هرمز پسر انوشیروان پادشاه ساسانی
24 خندان  بشاش ، کسی که همواره می خندد
25 خورزاد   نام یکی از پسران خسروپرویز پادشاه ساسانی
26 خوزان   نام پهلوانی ایرانی در زمان کیخسرو پادشاه کیانی
27 خوش نواز   خشنواز
28 خوشچهر   آن که چهره ای زیبا و خوشایند دارد اسم پسرانه فارسی
29 خوشنود   خشنود

 

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (2 Votes)
GRID LIST
موفقیت
گنج
طلاق
شوهرداری
ازدواج
Saturday, 20 July 2024
السبت, ۱۳ محرّم ۱۴۴۶
شنبه, ۳۰ تیر ۱۴۰۳

Please publish modules in offcanvas position.