نام های دخترانه با حرف «ر»

اسمگروه فرهنگی گویدا

فهرست نام های فارسی ، ترکی،عربی، محلی، اصیل و جدید برای فرزندان

 

نام های دخترانه با حرف «ر»

 

 

 

ردیف اسم فارسی  معنی نام
۱ رابو   اسم گلی بهاری است.
۲ رابیا   مشهور، نامدار، معروف
۳ راتا   نام فرشته ای است.
۴ رادا  مونث راد، دختر جوانمرد، بانوی بخشنده
۵ راددخت   دختر بخشنده و خردمند، دختر باگذشت
۶ راز   آنچه از دیگران پنهان نگاه داشته می شود، سِر
۷ رازان   نام روستایی در نزدیکی خرم آباد است.
۸ رازک   گیاهی علفی از خانواده شاهدانه که معطر، تلخ و دارویی است.
۹ رافونه   پونه
۱۰ رام افزا   افزاینده آرامش
۱۱ رام افزون   = رام افزا، افزون کننده آرامش
۱۲ رام بانو   بانوی آرام یا بانوی شاد
۱۳ رامتین   نام یکی از نوازندگان و موسیقی دانان در زمان ساسانیان.
۱۴ رامدخت   دختر آرام
۱۵ رامش   شادی، آسایش، لذت، حظ، خوشی، سرور، آسودگی، نغمه
۱۶ رامشین   نام روستایی در نزدیکی سبزوار نام دخترانه
۱۷ رامک   رام، اهلی
۱۸ رامونا   لاتین نگهبان عاقل
۱۹ رامینه  رامین
۲۰ راوش   مصحف زاوش، نام ستاره مشتری
۲۱ راویز   خارشتر
۲۲ راویس   صاحب جاه و جلال
۲۳ رایکا   محبوب، مطلوب
۲۴ رخ افروز   روشن کننده چهره، شادی آور
۲۵ رخسار   چهره، سیما، صورت، گونه
۲۶ رخساره   چهره، صورت، گونه
۲۷ رخشا   درخشان
۲۸ رخشاد   خوشرو، دارای چهره شاد و گشاده
۲۹ رخشان   درخشان
۳۰ رخشنده   درخشنده، دارای عظمت و شکوه نام اصیل فارسی
۳۱ رخشید   آن که چهره ای روشن و تابان دارد.
۳۲ رخشیده   = رخشید، دختری با چهره درخشان و تابان.
۳۳ رخک   مرکب از رخ (چهره، سیما، صورت) + ک (نشانه تحبیب)
۳۴ رخگل   آن که چهره ای زیبا چون گل دارد.
۳۵ رخنا   زیبارو
۳۶ رخنار   زیبارو
۳۷ رزان  به فتح ر، نعت فاعلی از رزیدن به معنای رنگ کردن، همچنین جمع رز است، اما غالباً به عنوان مفرد بکار می رود به معنای درخت انگور، تاکستان
۳۸ رزمین  دختر جنگجو، دختر مبارز
۳۹ رستا  رستگار شده، رهایی یافته، از بند جدا شده
۴۰ رستاک  به فتح ر، شاخه تازه ای که از بیخ درخت در آید، زاده ی درخت مو
۴۱ روجا   درگویش مازندران ستاره صبح
۴۲ روجا  ستاره صبح، آخرین ستاره ای که از آسمان می رود.
۴۳ رودابه  مرکب از رود (فرزند) + آبه (روشنی)، از شخصیتهای شاهنامه، نام دخترسیندخت و مهراب کابلی، همسر زال زر و مادر رستم پهلوان شاهنامه
۴۴ روزافزون   آنچه روز به روز بر آن افزوده می شود، روز به روز پیشرفت کننده، نام دختر کانون، سپهسالار ماچین در داستان سمک عیار اسم زیبای دختر
۴۵ روزانا  روشنا، منسوب به روز، بانویی با چهره ی تابنده، دختر زیبا
۴۶ روسانا  مانند چهره، مثل رخ، مرکب از رو بعلاوه پسوند سان بعلاوه الف تأنیث
۴۷ روشا   روشن
۴۸ روشان   روشن
۴۹ روشن   تابان، درخشان
۵۰ روشن چهر   آن که چهره ای روشن و تابان دارد.
۵۱ روشن رخ   روشن چهر
۵۲ روشن مهر   خورشید درخشان
۵۳ روشنا   نور، روشنایی
۵۴ رومیسا  دختری که مانند رومیان است، سپید رو
۵۵ رونیا  بر وزن گونیا، آنکه چهره اش مثل نیاکانش است، اصیل و با نژاد
۵۶ رویا   روینده
۵۷ رها   نجات یافته، آزاد
۵۸ ریرا   در گویش مازندران بیدار باش، به هوش باش
۵۹ ریکا   محبوب، معشوق
ردیف اسم ایرانی ریشه نام   معنی اسم
۱ رؤیا عربی  رویا، آنچه واقعیت ندارد و فقط در عالم خیال می یابد، وهم، تصاویر، احساسات و افکاری که در حالت خواب بصورت غیر ارادی از ذهن می گذرد.
۲ رابعه عربی   اسم دختر اسماعیل بصری از زنان عارف و بسیار مشهور قرن دوم که از او حکایات و سخنان زیادی نقل شده است.
۳ رابو اوستایی، پهلوی   هدیه، پیشکش
۴ راحل عربی   مهاجر
۵ راحله عربی   مؤنث راحل
۶ راحیل عبری   نام همسر یعقوب (ع) و مادر یوسف (ع)، راحیل یعنی پاک و معصوم و به عربی یعنی مسافر از ریشه رحل
۷ رازقی عربی   گیاهی بوته ای از خانواده زیتون با گل های درشت و سفید و معطر شبیه گل یاس.
۸ راشل فرانسه  راحیل
۹ راضیه نام عربی   خشنود، خرسند
۱۰ رافع عربی   بالا برنده، اوج دهنده
۱۱ رافعه عربی   مؤنث رافع: بالا برنده، اوج دهنده
۱۲ رامسینا آشوری   نام یکی از خدایان آشور
۱۳ رامیلا آشوری   خدای بزرگ
۱۴ رامینا آشوری   بالا
۱۵ رانا یونانی   مصحف رایای انار
۱۶ رانیا عربی  قرب و نزدیکی، همچنین نام یک گل
۱۷ راوک عربی  راوق صاف، لطیف و پالوده هر چیز
۱۸ راهین نام کردی  آموزنده
۱۹ رایان عربی   نام کوهی در حجاز
۲۰ رایحه عربی   بوی خوش
۲۱ رأفت اسم عربی   مهربانی، نرم خویی
۲۲ رباب عربی   نام سازی است.
۲۳ ربابه عربی   = رباب: نام ساز
۲۴ ربیعه عربی   مرغزار، نام خواهر صلاح الدین ایوبی
۲۵ رتاج عربی  به کسر ر = دروازه، در بزرگ، در بزرگی که قالبا بسته است و از در کوچکی که در آن تعبیه شده رفت و آمد می کنند.
۲۶ رحمه عربی   نام همسر ایوب (ع)  اسم اصیل ایرانی
۲۷ رحیمه عربی   مؤنث رحیم، مهربان، با رحم و مروت
۲۸ رخامین فارسی، عربی   رخام (عربی) + ین (فارسی) از جنس رخام
۲۹ رخسانا یونانی  رکسانه، روشنک، از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر داراب و همسر اسکندر مقدونی
۳۰ ردا عربی  به کسر ر ، چادر، رو انداز، در اصطلاحات رزمی شمشیر یا کمان، همچنین عقل یا خرد نام دختر
۳۱ رز فرانسه   گلی از خانواده گل سرخ دارای گلهایی به رنگهای مختلف
۳۲ رزا لاتین  نام لاتین گل رز
۳۳ رزالین لاتین  مانند گل رز
۳۴ رزان عربی  زن باوقار، بانوی متین، خانم محترم
۳۵ رزیتا فرانسه   گل رز کوچک
۳۶ رزین دخت فارسی، عربی   رزین (عربی) + دخت (فارسی) دختر موقر و متین
۳۷ رزینا عربی، فارسی  به فتح ر، مرکب از رزین بعلاوه الف تأنیث، بانوی با وقار، متین، موقر، خوش فکر، خوش نظر، دختر ساکت، همچنین صمغ و شیره درخت کاج
۳۸ رژان کردی  روژان، روزها ایام
۳۹ رسپینا اوستایی، پهلوی  فصل پاییذ
۴۰ رضوانه عربی   مؤنث رضوان، بهشت
۴۱ رضیه عربی   مؤنث رضی، نام تنها زنی که در زمان سلطنت مسلمانان در هند سلطنت کرد.
۴۲ رعنا عربی   زیبا، دلفریب، بلند و کشیده، گلی که از درون سرخ و از بیرون زرد باشد.
۴۳ رفیعه عربی   مؤنث رفیع، مرتفع، بلند، ارزشمند، عالی
۴۴ رقیه عربی  سحر و افسون، نام یکی از چهار دختر پیامبر (ص) از خدیجه
۴۵ رکسانا یونانی   روشنک، رکسانه، از شخصیتهای شاهنامه، نام دخترداراب و همسر اسکندر مقدونی
۴۶ رکسانه یونانی   = رکسانا
۴۷ رمان عربی   انار
۴۸ رمانه عربی  دختری که مانند گل انار نرم و لطیف است.
۴۹ رمیصا اسم عربی  ام سلیم، دختر ملحان بن خالد بن زید یکی از صحابه معروف رسول الله،یکی از دو ستاره ای که بر ذراع است.
۵۰ روبینا لاتین   یاقوت قرمز
۵۱ روح انگیز فارسی، عربی   روح (عربی) + انگیز (فارسی) دل انگیز، مفرح، روح افزا
۵۲ روحبخش فارسی، عربی   روح (عربی) + بخش (فارسی) مفرح، روح انگیز
۵۳ روزیتا فرانسه  رزیتا، گل رز کوچک
۵۴ روژ کردی  روز
۵۵ روژا کردی   ستاره
۵۶ روژان اسم دختر کردی   روزها، روزان
۵۷ روژانو کردی  روز نو، روز تازه، آفتاب تازه سر زده
۵۸ روژدا کردی  طلوع خورشید
۵۹ روژیا کردی  روز، روشنایی
۶۰ روژیار کردی   آفتاب، خورشید
۶۱ روژین کردی   مانند روز، روشن
۶۲ روژینا کردی   روژین
۶۳ روژییار کردی  روزگار
۶۴ روشنک یونانی   از شخصیت های شاهنامه، نام دختر داراب و همسر اسکندر مقدونی
۶۵ رومینا آشوری  
۶۶ روناک کردی   روشن
۶۷ رونیکا یونانی  عامل پیروزی، پیروز کننده، دختر خوش یمن
۶۸ رویا عربی  رؤیا، مجموعه ای از تصاویر، افکار و احساسات که در حالت خواب بطور غیرارادی در ذهن می گذرد، آنچه واقعیت ندارد و فقط در عالم خیال است.
۶۹ ریتا یونانی   مروارید
۷۰ ریجینا لاتین   با شکوه، ملکه وار
۷۱ ریحان عربی   گیاهی علفی، کاشتنی و معطر از خانواده نعناع، گیاه خوشبو از سبزی های خوردنی
۷۲ ریحانه عربی   ریحان نام زیبای عربی
۷۳ ریما یونانی   نام حیوانی است.

 

3.3846153846154 1 1 1 1 1 Rating 3.38 (13 Votes)
GRID LIST
موفقیت
گنج
طلاق
شوهرداری
ازدواج
Saturday, 22 June 2024
السبت, ۱۵ ذو الحجة ۱۴۴۵
شنبه, ۰۲ تیر ۱۴۰۳

Please publish modules in offcanvas position.