فهرست نام های پسرانه با حرف «س»

پسر ایرانیگروه فرهنگی گویدا

 

فهرست نام های ایرانی اصیل و زبان های محلی و غیر رسمی ایرانی

 

فهرست نام های پسرانه با حرف «س»

 

 

ردیف نام فارسی  معنی اسم
۱ ساتیار   اسم یکی از سرداران داریوش
۲ سارنگ   نام یکی از گوشه های موسیقی ایرانی
۳ سارین   اسم روستایی است که در نزدیکی رفسنجان واقع شده است.
۴ ساسان  تنها و گوشه نشین، درویش، اسم جد اردشیر مؤسس سلسله ساسانیان و هم چنین نام چندتن از شخصیت های شاهنامه
۵ سالار  بزرگ، حاکم، شاه، مهتر، سردار سپاه، فرمانده سپاه
۶ سام  آتش، اسم پهلوان ایرانی پسر نریمان و پدر زال و جهان پهلوان شاهنامه در زمان منوچهر پادشاه پیشدادی
۷ سام  (سنسکریت، فارسی) داستان خوشایند، حدیث خوش
۸ سامان   سرزمین، ناحیه، ترتیب و روش کاری، نظام، آرام و قرار، صبر، اسم مؤسس سلسله سامانیان
۹ سامیا   نام ماه یازدهم از سال ایرانیان (بهمن) در زمان هخامنشیان
۱۰ سامیار  محافظ آتش، کمک کننده به آتش، یار آتش
۱۱ سامیان   نام روستایی در نزدیکی اردبیل
۱۲ سامین   اسم روستایی در نزدیکی همدان
۱۳ ساونگ   نام پدر باونگهه در فروردین یشت
۱۴ ساوه   نام چندتن از شخصیت های شاهنامه، اسم دلاور تورانی در زمان کیکاووس پادشاه کیانی، نام منطقه ای در مسیر تهران و استان مرکزی
۱۵ سباک   از شخصیت های شاهنامه، نام فرمانروای جهرم در زمان اردشیر پادشاه ساسانی
۱۶ سبلان   اسم کوهی در آذربایجان
۱۷ سپنتا  اسپنتا، اسم پسر به معنی مقدس قابل ستایش
۱۸ سپنتامن   مخفف سپیتامان، نام خانوادگی زرتشت، نام سرداری ایرانی
۱۹ سپند   اسپند دانه سیاه و خوشبویی که برای دفع چشم زخم در آتش می ریزند.
۲۰ سپندان   خردل
۲۱ سپنسار   از شخصیت های شاهنامه، اسم یکی از سرداران خسروپرویز پادشاه ساسانی
۲۲ سپهر   آسمان
۲۳ سپهراد   مرکب از سپه (سپاه) + راد (بخشنده، جوانمرد) = جوانمرد سپاه
۲۴ سپهرار   کره آتش، برساخته فرقه آذرکیوان است.
۲۵ سپهرداد   نام داماد داریوش پادشاه هخامنشی
۲۶ سپهرم   از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی در زمان کیکاووس پادشاه کیانی
۲۷ سدرا  نام درختی در آسمان هفتم بهشت
۲۸ سدیف  به فتح سین، نام چندتن از صحابه حضرت رسول (ص)
۲۹ سرافراز   سرفراز
۳۰ سرخه   از شخصیت های شاهنامه، اسم پسر افراسیاب تورانی
۳۱ سردار   فرمانده یک گروه نظامی، پیشوا، رهبر
۳۲ سرکب   نام یکی از موسیقیدانان بزرگ در دوران ساسانیان
۳۳ سرکش   از شخصیتهای شاهنامه، اسم یکی از موسیقیدانان دربار خسروپرویز پادشاه ساسانی
۳۴ سروشان   نام جد بایزید بسطامی
۳۵ سریتا  نام اولین پزشک ایرانی
۳۶ سفندارمذ   نام یکی از امشاسپندان در دین زرتشتی
۳۷ سلم   از شخصیتهای شاهنامه، نام بزرگترین پسر پیشدادی
۳۸ سمکنان   از شخصیت های شاهنامه، نام دلاور ایرانی در نبرد کیخسرو با افراسیاب
۳۹ سنباد   از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از بزرگان ایرانی در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانی و از سرداران سپاه بهرام چوبینه
۴۰ سنجه   از شخصیتهای شاهنامه، اسم یکی از دلاوران مازندرانی در سپاه مازندران در زمان کیکاووس پادشاه کیانی، مرکب از سنج (ریشه سنجیدن) + هـ = وسیله سنجش
۴۱ سورن   نام یکی از خاندانهای هفتگانه ممتاز در زمان اشکانیان
۴۲ سورنا   اسم سردار ایرانی در زمان اشکانیان
۴۳ سورین   توانا، دلیر
۴۴ سوشا  سوشیانت، نجات دهنده، منجی، نام هریک از موعودهای دین زرتشتی که هر هزار سال یکی از آنها ظهور می کند.
۴۵ سوشیان  سوشیانت، سوشیانس، نجات دهنده، هر یک از موعدان دین زرتشتی که در آخرالزمان ظهور می کنند.
۴۶ سوفرا   از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری اهل شیراز
۴۷ سوما   در گویش مازندران نهر آب
۴۸ سهراب   گلگون، شاداب، از شخصیت های شاهنامه: نام پسر رستم پهلوان شاهنامه و تهمینه
۴۹ سهره   سرخه، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر افراسیاب تورانی
۵۰ سهند   نام کوهی آتشفشانی در آذربایجان اسم زیبای پسرانه
۵۱ سی سیماک   نام یکی از سرداران پارسی داریوش هخامنشی
۵۲ سیامک   آن که موهایش سیاه است، از شخصیتهای شاهنامه، اسم پسر کیومرث پادشاه پیشدادی
۵۳ سیاوخش   سیاوش
۵۴ سیاوش   دارنده اسب سیاه، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر کیکاووس پادشاه ایران و پدر کیخسرو پادشاه کیانی
۵۵ سیاووش   سیاوش
۵۶ سیبویه   سیب کوچک یا بوی سیب، اسم دانشمند نحوی نامدار در قرن دوم که در شیراز می‌زیسته است.
۵۷ سیتاک   نام یکی از سرداران داریوش سوم پادشاه هخامنشی
۵۸ سیحون  از رودهای معروف در شمال ایران قدیم که به دریاچه آرال می ریزد، این رود اکنون در قرقیزستان و قزاقستان جاریست.
۵۹ سیرخ   نام یکی از سرداران سپاه وشمگیر
۶۰ سیکا   در گویش مازندران اردک
۶۱ سیمک   از نامهای باستانی ایرانی، به معنی سفید و درخشان
۶۲ سینا  (فارسی، عبری) صفت مشبه از سنبیدن، سوراخ کننده، گشایش دهندهٔ دل، مرد دانشمند، سینه، کوه طور سینا، اسم جد ابن سینا پزشک و دانشمند نامدار ایرانی، نام شبه جزیره ای کوهستانی در شمال شرقی مصر که حضرت موسی (ع) به پیامبری برگزیده شد و الواح دهگانه را خداوند به او نازل کرد
۶۳ سینار  سنباد، نام یکی از بزرگان ایرانی در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانی و از سرداران سپاه بهرام چوبینه، از شخصیت های شاهنامه فردوسی
۶۴ سیناک   اسم یکی از بزرگان فارسی در زمان اشک هجدهم پادشاه اشکانی
ردیف اسم ایرانی ریشه نام معنی اسم
۱ سابق  عربی     پیشین، مقدم، مربوط به گذشته، هم چنین به معنی پیشی گیرنده، سبقت گیرنده و نیز اسم چندتن از شخصیت های تاریخی از جمله نام یکی از اصحاب حضرت پیامبر (ص) 
۲ سابق الدین  عربی     پیشی گیرنده در دین
۳ ساتکین  ترکی     ساتگین، پیاله بزرگی که با آن شراب می خورده اند، شراب، مطلوب، محبوب
۴ ساتگین  ترکی     پیاله بزرگی که با آن شراب می خورده اند ، شراب، محبوب، مطلوب
۵ ساجد  عربی     سجده کننده
۶ سارو  آشوری     ماه
۷ ساشا  یونانی    این نام در زبانهای روسی و فرانسه و انگلیسی نیز بکاربرده می‌شود و به معنای مدافع و محافظ مردان است. 
۸ ساعد  عربی    کمک کننده، یاری دهنده، مددکار، هم چنین نام قسمتی از دست بین مچ و آرنج.
۹ سالداش  ترکی     صخره 
۱۰ سالم  اسم عربی     فاقد بیماری، بدون عیب یا خرابی، سلامت
۱۱ سام  سنسکریت، فارسی    داستان خوشایند، حدیث خوش 
۱۲ سامر  عربی     قصه گو، افسانه سرا
۱۳ سامرند  کردی     نام کوهی است.
۱۴ سامی  عربی     عالی، بلندمرتبه 
۱۵ سانا  اسم کردی    آسان و راحت، گویش محلی: صنعا پایتخت یمن که قهوه آن معروف است.
۱۶ سانان  کردی     بزرگ ایل 
۱۷ ساوان  کردی     سامان نام روستایی در نزدیکی سقز 
۱۸ ساورا  آشوری     امید 
۱۹ ساهر  عربی     بیدار 
۲۰ سایر  عربی     سیرکننده، رونده نام زیبای ایرانی
۲۱ سایروس  انگلیسی     سیروس یا کوروش 
۲۲ سبحان  عربی     پاک و منزه، از نام های خداوند 
۲۳ سبحان قلی  عربی، ترکی     سبحان (عربی) + قلی (ترکی) بنده سبحان، بنده خداوند 
۲۴ سبکتین  ترکی     نام مؤسس سلسله غزنویان و پدر سلطان محمد غزنوی 
۲۵ ستار  عربی     پوشاننده، از نام های خداوند: “ستار العیوب: به معنی پوشاننده عیب ها”، نام یکی از رهبران دوره انقلاب مشروطیت که به سردار ملی ملقب گردید.
۲۶ سجاد  عربی     بسیار سجده کننده، لقب امام چهارم شیعیان 
۲۷ سحاب  عربی     ابر
۲۸ سدیدالدین  عربی     محکم و استوار در دین
۲۹ سراج الدین  عربی     آن که چون چراغی در دین است.
۳۰ سرافیل  عبری     مخفف اسرافیل
۳۱ سعدالدین  عربی     موجب سعادت دین
۳۲ سعدی  فارسی، عربی     سعد (عربی) + ی (فارسی)، خجستگی، فرخندگی، میمنت، لقب شاعر بزرگ ایرانی قرن هفتم، مشرف الدین مصلح بن عبدالله شیرازی
۳۳ سعید  عربی     مبارک، خجسته، خوشبخت، سعادتمند 
۳۴ سقراط  یونانی     نام فیلسوف بزرگ یوانی و استاد افلاطون 
۳۵ سکندر  یونانی     مخفف اسکندر 
۳۶ سلجوق  ترکی     نام جد خاندان سلجوقیان 
۳۷ سلدوز  مغولی     نام یکی از امرای مغول در دوره غازان خان 
۳۸ سلطان  عربی     پادشاه، به صورت پیشوند و پسوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند سلطان مراد، سلطانعلی، سکینه سلطان 
۳۹ سلمان  عربی     اسم یکی از صحابه پیامبر (ص) که از اهالی فارس (شهر آباده) بوده و جهت دیدن آخرین رسول خدا به مکه مهاجرت کرد: سلمان فارسی.
۴۰ سلیم  عربی     دارای قدرت داوری و تشخیص درست، سالم، نام چندتن از پادشاهان عثمانی 
۴۱ سلیمان  عبری    مملو از سلامتی، نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل که خداوند اسرار بسیاری از علوم و فنون غریبه و زبان حشرات و پرندگان را به او آموخت و سپاهی از جن و انس در اختیارش قرار داد 
۴۲ سمک  عربی     ماهی، نام قهرمان داستان سمک عیار 
۴۳ سموئیل  عبری     مسموع از خدا، نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل 
۴۴ سمیر  عربی     قصه گو 
۴۵ سمیع  عربی     شنوا، از نامهای خداوند 
۴۶ ساریژ  کردی    التیام، بهبود
۴۷ سناءالدین  عربی     آن که موجب روشنایی در دین است. 
۴۸ سنان الدین  عربی     آن که به منزله نیزه دین است و دشمنان را نابود می کند.
۴۹ سنجر  ترکی     نام یکی از پادشاهان سلجوقی 
۵۰ سوبیتای  مغولی     اسم پسر تولی پسر چنگیزخان پادشاه مغول 
۵۱ سوشیانت  اوستایی، پهلوی    سوشیانس، نجات دهنده، هر یک از موعدان دین زرتشتی که در آخرالزمان ظهور می کنند.
۵۲ سوشیانس  اوستایی، پهلوی     = سوشیانت، ناجی، هر یک از موعدان دین زرتشتی که در آخرالزمان ظهور می کنند.
۵۳ سها  عربی     ستاره کم نوری در صورت فلکی دب اکبر 
۵۴ سهام  عربی     سهم ها، بهره ها 
۵۵ سهام الدین  عربی     بهره ها و نصیب های دین 
۵۶ سهیل  عربی     روشنترین ستاره صورت فلکی سفینه
۵۷ سیامند  کردی     نام کوهی است.
۵۸ سیروس  فرانسه     شکل فرانسوی کوروش، کوروش

 

3.4857142857143 1 1 1 1 1 Rating 3.49 (35 Votes)
GRID LIST
موفقیت
گنج
طلاق
شوهرداری
ازدواج
Wednesday, 29 May 2024
الأربعاء, ۲۱ ذو القعدة ۱۴۴۵
چهارشنبه, ۰۹ خرداد ۱۴۰۳

Please publish modules in offcanvas position.