نام های دخترانه با حرف «ش»

نام نیکوگروه فرهنگی گویدا

 

فهرست نام های اصیل ایرانی، نام های جدید ایرانی، نام های کردی،نام های ترکی، نام های بلوچی، نام های لری، نام های ترکمنی، نام های فارسی، نام های زرتشتی، نام های اسلامی، نام های باستانی، نام های مازندرانی، نام های عربی، نام های عبری، نام های قرآ؛نی و...

 

نام های دخترانه با حرف «ش»

 

 

ردیف اسم فارسی  معنی نام
۱ شاپرک   نوعی پروانه بزرگ که معمولا در شب پرواز می کند.
۲ شاپری   شاه پری
۳ شاخ شمشاد   کنایه از قد بلند و رعنا
۴ شاخسار   محل انبوهی شاخه های درخت  نام زیبای دخترانه
۵ شادآفرید   شاد آفریده شد، آفریده شاد
۶ شاداب   با طراوت، تازه، شاد
۷ شادان بانو   بانوی شاد
۸ شادانه   شاهدانه
۹ شادبانو   بانوی شاد
۱۰ شادبهر   آن که از شادی بهره دارد، شاد، خوشحال
۱۱ شادپری   پری شاد
۱۲ شادخاتون  بانوی شاد
۱۳ شاددخت   دختر شاد
۱۴ شادرخ   کسی که چهره ای شاد و متبسم دارد، خنده رو
۱۵ شادرو   شادرخ، آنکه سیمای شاد دارد.
۱۶ شادروز   نیکروز، خوشبخت
۱۷ شادفر   آن که دارای شکوه و شادی است.
۱۸ شادک   نام مستعار سمک در داستان سمک عیار
۱۹ شادکامه   کامروا، خوشحال، شادمان
۲۰ شادگل   آن که چون گل شاداب است.
۲۱ شادگون   شاد و خوشحال
۲۲ شادلین   مرکب از شاد + لین، نرمی و ملایمت، آرام و خوش چهره، شاد روی نرمخو
۲۳ شادمانه   خشنود، شاد
۲۴ شادناز   مرکب از شاد (خوشحال) + مهر (محبت یا خورشید)، نام شهر یا مکانی در نیشابور
۲۵ شادنوش   نوشنده شادی، شاد و خوشحال
۲۶ شادور   شادمان، خوشحال
۲۷ شادی   خوشحال، شادمانی
۲۸ شادیا  بانوی شاد، دختر شاد و سرخش، منسوب به شادی
۲۹ شادیان  از روی شادی، بر اساس شادی، آهنگ و نوای شادی آور
۳۰ شادیانه  = شادیان، از سر شادی و خوشی، بر اساس شادی، آهنگ و نوای شادی آور
۳۱ شارک   سار (پرنده)
۳۲ شارمینا  خجسته، فرخنده، مرکب از شارمین (سنسکریت) + الف تانیث (فارسی)
۳۳ شاریس  نام یکی از توابع قزوین
۳۴ شارین  متمدن، شهرنشین، مرکب از شار به معنای شهر + ین (پسوند نسبت)، نام دهی در قزوین
۳۵ شارینا  متمدن، شهرنشین، مرکب از شار به معنای شهر + ین (پسوند نسبت) + الف تانیث
۳۶ شاسپرم  ریحان
۳۷ شانو   نمایش، خودنمایی، نشان دادن، تئاتر خیابانی
۳۸ شاه آذر   شاه آتش
۳۹ شاه آفرید   آفریده شاه، نام دختر فیروز پسر یزدگرد پادشاه ساسانی
۴۰ شاه اسپرم   شاسپرم
۴۱ شاه بانگ   گیاهی با میوه زرد رنگ و معطر
۴۲ شاه پرک   شاپرک
۴۳ شاه پرند   نام نوه یزگرد پادشاه ساسانی
۴۴ شاه پری   شاه پریان، عنبر
۴۵ شاه پسند   گیاهی کاشتنی و زینتی که گلهای رنگارنگ چتری دارد.
۴۶ شاه پونه   نام نوه یزدگرد پادشاه ساسانی
۴۷ شاه جهان   مَلِک و سرور عالم، نام یکی از مهمترین قله های رشته کوه آلاداغ در شمال خراسان، نام چندتن از پادشاهان مغول هند (تیموریان)، نام پسر جهانگیر پادشاه بابری
۴۸ شاه خاتون  بانوی پادشاه،نام دختر قدرخان، پادشاه ترکستان در دوره غزنوی
۴۹ شاه فرید   شاه آفرید
۵۰ شاه ناز   نام یکی از لحنهای قدیم موسیقی ایرانی
۵۱ شاهبانو   ملکه، شهبانو، نام دختر فخرالدوله دیلمی
۵۲ شاهجان   عنوان مرو که از شهرهای قدیم خراسان بوده است.
۵۳ شاهدانه   نام گیاهی است که از دانه آن روغن می گیرند.
۵۴ شاهدخت   شاه دختر، دختر شاه
۵۵ شاهفرند   شاه پرند
۵۶ شایا  شایان
۵۷ شایان دخت   دختر شایسته
۵۸ شایسته   سزاوار، لایق و درخور
۵۹ شب آرا   آراینده شب
۶۰ شب افروز   ماه، زیباروی، درخشنده
۶۱ شب بو   گلی معطر و زینتی در رنگ های متفاوت
۶۲ شب پره   پروانه، خفاش
۶۳ شب دخت   دختر شب
۶۴ شب ناز   زیبایی شب، ناز شب
۶۵ شباهنگ   مرغ سحر، بلبل، ستاره ای که پیش از صبح طلوع می کند.
۶۶ شبدیس   مانند شب
۶۷ شبگون   به رنگ شب، شبرنگ
۶۸ شبنم   قطره ای که شب روی برگ گل و گیاه می نشیند، ژاله
۶۹ شرمین   با شرم، با حیا، محجوب
۷۰ شرمین دخت   دختر باحیا و محجوب
۷۱ شرمینه   شرمین
۷۲ شروانه   نام دایه مه پری در داستان سمک عیار نام های اصیل فارسی
۷۳ شری  منطقه‌ای در همدان
۷۴ شرین   در گویش سمنان شیرین
۷۵ شکال   در گویش مازندران آهو
۷۶ شکرناز  (به کسر شین) شکر (سنسکریت) + ناز (فارسی) دارای ناز و غمزه دلپذیر
۷۷ شکرین  (به کسر شین) شکر (سنسکریت) + ین (فارسی) هر چیز شیرین
۷۸ شکفته   باز شده، شاداب، خندان، تازه
۷۹ شکوفا   شکفته شده، غنچه ای که باز شده است، رشد یافته
۸۰ شکوفه   گل درخشان میوه دار
۸۱ شکوه   شأن، حشمت، بزرگی، هیبت، وقار
۸۲ شکوه دخت   دختر باوقار
۸۳ شکوه ناز   آن که دارای شکوه و زیبایی است.
۸۴ شکوهنده   با شکوه، دارنده شکوه و جلال
۸۵ شکوهه   جمال، زیبایی
۸۶ شکیبا   صبور و بردبار
۸۷ شکیبه   بردبار و صبور
۸۸ شکیلا   (فارسی ، عربی) شکیل (عربی) + ا (فارسی) دارای شکل زیبا
۸۹ شمشاد   درختی همیشه سبز، شخص خوش قد و قامت
۹۰ شمیرا   نام عمه شیرین در منظومه خسروشیرین  اسم دختر
۹۱ شمیلا   (فارسی ، عربی) شمیل (عربی) + ا (فارسی)، منسوب به شمیل، نسیم و باد شمال
۹۲ شناز   شیناز، لطیف و نازنین ، مرکب از شی (شبنم) + ناز
۹۳ شناسا   آگاه و مطلع
۹۴ شنبلید   نام گلی است، از شخصیتهای شاهنامه، نام کوچکترین دختر برزین، یکی از همسران بهرام گور پادشاه ساسانی
۹۵ شوخ شنگ   نام دختری در رمان تبریز مه آلود
۹۶ شورآفرین   ایجاد کننده هیجان و شوق
۹۷ شورانگیز   هیجان انگیز
۹۸ شوشا   نام قدیم شوش
۹۹ شوق انگیز   شوق (عربی) + انگیز (فارسی) آنچه سبب شوق می شود، اشتیاق آور
۱۰۰ شوکا   در گویش مازندرانی: آهو
۱۰۱ شه گل   شاهگل
۱۰۲ شهبانو   شاه بانو ملکه، همسر شاه
۱۰۳ شهپر   شاه پر، هر یک از پرهای اصلی بال پرندگان، بال بزرگ، شهبال
۱۰۴ شهدخت   شاهدخت
۱۰۵ شهددخت   شهد (عربی) + دخت (فارسی) دختر شیرین
۱۰۶ شهدیس   درختری که شکوه و زیباییش مانند شاه است، شاهزاده خانم
۱۰۷ شهرآرا   آراینده شهر، کسی که زیباییش شهره شهر است..
۱۰۸ شهراز   راز بزرگ، راز شکوهمند
۱۰۹ شهربانو   ملکه، بانوی شهر، نام یکی از دختران یزدگرد پادشاه ساسانی و همسر حسین (ع)
۱۱۰ شهرزاد   زاده شهر، نام دختری زیبا که داستانهای هزار و یک شب از زبان او نقل شده است.
۱۱۱ شهرگل   گل شهر
۱۱۲ شهرناز   از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر جمشید پادشاه پیشدادی و مادر سلم و تور فرزندان فریدون پادشاه پیشدادی
۱۱۳ شهرو   نام زنی زیبا در منظومه ویس و رامین، از شخصیتهای شاهنامه، نام موبدی دانا و اداره کننده ایران در زمان کودکی شاپور ذوالاکتاف پادشاه ساسانی
۱۱۴ شهرویه   نام دختر خسروپرویز پادشاه ساسانی
۱۱۵ شهزاد  شاهزاده، فرزند شاه یا از نسل شاه، عنوانی برای امام زاده ها
۱۱۶ شهناز   موجب فخر و نازش شاه، نام یکی از لحن های قدیم موسیقی ایرانی، نام یکی از گوشه های موسیقی ایرانی، نام خواهر جمشید پادشاه پیشدادی  انتخاب اسم
۱۱۷ شهنواز   مورد نوازش شاه قرار گرفته
۱۱۸ شهین   مرکب از شه (شاه) + ین (پسوند نسبت)
۱۱۹ شیبا   شیوا، پریشان، آشفته
۱۲۰ شیدخت   دختر خورشید
۱۲۱ شیدر   آن که چهره ای زیبا و درشان دارد.
۱۲۲ شیدرخ  خورشید رخ، زیبا رو، بانویی که چهره اش چون خوشید درخشان است.
۱۲۳ شیده   روشنایی، خورشید، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر افراسیاب تورانی
۱۲۴ شیرزن   زن شجاع، از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی در زمان افراسیاب تورانی و کیخسرو پادشاه کیانی
۱۲۵ شیرین   مطبوع، دلنشین، عزیز، زیبا، گرامی، از شخصیتهای شاهنامه، نام همسر خسروپرویز پادشاه ساسانی
۱۲۶ شیرین بانو   بانوی زیبا و دلنشین
۱۲۷ شیرین جهان   مرکب از شیرین (مطبوع، دلنشین) + جهان، نام دختر فتحعلی شاه قاجار
۱۲۸ شیرین دخت   دختر زیبا
۱۲۹ شیرین گل   گل زیبا
۱۳۰ شیفته   عاشق، دیوانه، مجذوب، مجنون
۱۳۱ شیلان  چیلان، عناب
۱۳۲ شینا  شناوری، سعی و کوشش و تلاش
۱۳۳ شیناب  شینا، شناوری، سعی و کوشش
۱۳۴ شیناز  شناز، لطیف و نازنین، مرکب از شی (شبنم) + ناز
۱۳۵ شیوا   فصیح، بلیغ، رسا
۱۳۶ شیوه   روش، قاعده، حالت، وضع، طریقه
ردیف اسم ایرانی ریشه نام   معنی اسم
۱ شاخ نبات فارسی، عربی   ترکیب شاخ (فارسی) + نبات (عربی)، شاخ شکر، نام افسانه ای معشوقه حافظ شیرازی شاعر گرانقدر ایرانی
۲ شالیزار گیلکی   برنجزار، کشتزار برنج
۳ شامیرام آشوری   نامش بلند باد
۴ شاه صنم فارسی، ترکی   شاه (فارسی) + صنم (عربی)، شاه زیبارویان، نام همسر فتحعلی شاه قاجار
۵ شاه نبات فارسی، عربی   شاه (فارسی) + نبات (عربی): نام همسر فتحعلی شاه قاجار
۶ شایلی ترکی   اسم دختر ترکی به معنی بی همتا
۷ شراره عربی   جرقه، درخشش، روشنی
۸ شرافت عربی   بزرگ منشی، ارزشمندی، بزرگی
۹ شریفه عربی  مؤنث شریف، عالی، ارجمند، ارزشمند
۱۰ شعری عربی   نام ستاره ای است.
۱۱ شعله عربی   زبانه و درخشش آتش، فروغ، روشنی
۱۲ شفیعه عربی  مؤنث شفیع، شفاعت کننده
۱۳ شفیقه اسم عربی  مؤنث شفیق، مهربان
۱۴ شقاقل یونانی   گیاهی پایا با برگ های معطر و ریشه های ضخیم و خوراکی
۱۵ شقایق اسم عربی   گل سرخ رنگ با چهار گلبرگ که در قاعده گلبرگ هایش لکه سیاهی هست.
۱۶ شکر سنسکریت   ماده بلوری شیرین و سفیدرنگ، زیبارو، نام معشوقه اصفهانی خسروپرویز پادشاه ساسانی در منظومه خسرو و شیرین
۱۷ شکرانه فارسی، عربی   شکر (عربی) + انه (فارسی) شکرگزاری، سپاسگزاری
۱۸ شکربانو سنسکریت، عربی  (به کسر شین) شکر (سنسکریت) + بانو (فارسی) بانوی شیرین و زیبا
۱۹ شکردخت سنسکریت،
فارسی
 (به کسر شین) شکر (سنسکریت) + دخت (فارسی) دختر شیرین
۲۰ شکرناز سنسکریت،
فارسی
 (به کسر شین) شکر (سنسکریت) + ناز (فارسی) دارای ناز و غمزه دلپذیر
۲۱ شکرین سنسکریت،
فارسی
 (به کسر شین) شکر (سنسکریت) + ین (فارسی) = هر چیز شیرین
۲۲ شکیلا فارسی، عربی   شکیل (عربی) + ا (فارسی) دارای شکل زیبا، دختر زیباروی
۲۳ شلاله اسم ترکی   آبشار
۲۴ شمایل نام عربی   فضایل اخلاقی نیکو، خوبی ها و خصلت های نیکو و پسندیده، محاسن، شکل و صورت
۲۵ شمس الملوک عربی   خورشید شاهان، نام یکی از پادشاهان ایلک خانی ترکستان
۲۶ شمس ایران عربی، فارسی   شمس (عربی) + ایران (فارسی) خورشید ایران
۲۷ شمسا عربی، فارسی   شمس (عربی) + ا (فارسی)، منسوب یه خورشید
۲۸ شمسی عربی، فارسی   شمس (عربی) + ی (فارسی) مرکب از شمس (خورشید) + یای نسبت فارسی
۲۹ شمیس عربی   مصغر شمس
۳۰ شمیسه عربی   مؤنث شمیس، مصغر شمس
۳۱ شمیلا عربی، فارسی   شمیل (عربی) + ا (فارسی)، منسوب به شمیل، نسیم و باد شمال
۳۲ شمیم عربی   بوی خوش
۳۳ شمیمه عربی   واحد شمیم، یک بوی خوش
۳۴ شمیمه آشوری  بوی خوش
۳۵ شوانه نام کردی   گله بان، چوپان
۳۶ شهره عربی   مشهور، نامدار و نامور
۳۷ شهلا اسم عربی   دارای رنگ سیاه چون رنگ چشم میش، رنگ میشی، زیبا و فریبنده (چشم)، نوعی نرگس که حلقه وسط آن سرخ یا بنفش است.
۳۸ شیدا آرامی   عاشق، دلداده، شیفته
۳۹ شیرات آشوری   آواز، ترانه
۴۰ شیلا اسم هندی   از نامهای متداول هندی  نام فارسی
۴۱ شیلان مغولی   مهمانی، سور
۴۲ شیما عربی   زنی که روی چانه اش خال دارد، نام دختر حلیمه سعدیه دایه پیامبر (ص)، زن زیبای عرب
۴۳ شایلین اسم ترکی  بی همتا
۴۴ شینا اسم کردی  قدرتمند
۴۵ شرمیلا سنسکریت، هندی  محافظت، نوعی گل (به فتح ش)
۴۶ شارمین سنسکریت  خجسته فرخنده
۴۷ شارمینا سنسکریت،
فارسی
 خجسته، فرخنده، مرکب از شارمین (سنسکریت) + الف تانیث (فارسی)
۴۸ شانا اسم کردی  باد ملایم
۴۹ شاران اسم ترکی  گردنبند مروارید
۵۰ شمه عربی  بوی خوش
۵۱ شامان هندی  اندازه و پیمانه، نام دهی در شهر دامغان
۵۲ شلیر کردی  به فتح شین، شلیل، میوه ای خوشبو، گوارا و آبدار شبیه شفتآلو و هلو
۵۳ شمیسا اوستایی، پهلوی  شمسا، خورشید، نور و روشنایی در زند و پازند
۵۴ شاین کردی  بر وزن فاعل، شاهدانه
۵۵ شیلر کردی  ناحیه ای مرزی در شمال شرقی عراق در مجاورت استان کردستان ایران
۵۶ شهیره عربی  بانوی مشهور، دختر نامدار، معروف

 

4.4285714285714 1 1 1 1 1 Rating 4.43 (7 Votes)
GRID LIST
موفقیت
گنج
طلاق
شوهرداری
ازدواج
Saturday, 02 March 2024
السبت, ۲۱ شعبان ۱۴۴۵
شنبه, ۱۲ اسفند ۱۴۰۲

Please publish modules in offcanvas position.