فهرست نام های قرآنی پسرانه و دخترانه

قرآنگروه فرهنگی گویدا

فهرست نام های قرآنی پسرانه و دخترانه


اسامی پسران:


*نام *نام سوره *آيه *معنی
رحمان حمد يك بخشنانده ـ رحمتگر
رحيم حمد يك مهربان ـ بسثيار رحم كننده
مالك حمد 4 صاحب ـ دارنده
فتح‌الله بقره 76 گشايش الهی ـ فتح و گشودن خداوند
محرم بقره 85 حرام شده ـ نام اولين ماه قمری ـ تحريم شده
رسول بقره 87 فرستاده ـ كسی كه رسالتی را بر عهده دارد
جبرييل بقره 98 نام فرشته مقرب الهی و امين وحی بر پيامبر اكرم (ص)


سليمان بقره 102 نام يكی از پيامبران الهی
احد بقره 102 يكی از صفات خداوند به معنی يگانه ـ واحد ـ تك
قدير بقره 106 بسيار قدرتمند ـ قادر
ولی بقره 107 صاحب ـ سرور ـ سرپرست ـ مولا
نصير بقره 107 ياورـ ياری دهنده
محسن بقره 112 نيك ـ نيكو ـ نيككار
ابراهيم بقره 125 نام يكی از پيامبران الوالعزم الهی كه خانه خدا را بنا كرد
اسماعيل بقره 125 نام پسر حضرت ابراهيم كه مادرش هاجر می‌باشد
يعقوب بقره 132 نام يكی از پيامبران الهی و پدر حضرت يوسف (ع)
اسحاق بقره ‌133 نام يكی از پيامبران الهی
رووف بقره 143 بسار دلسوز، كسی كه رأفت دارد
حجت بقره 150 دليل ـ برهان
شاكر بقره 158 شكرگزار
غفور بقره 173 آمرزنده، آمرزشگر
رمضان بقره 185 نام يكی از ماه‌های قمری ـ ماه روزه و نزول قرآن
عباد بقره 186 بندگان ـ جمع عبد
عزت بقره 206 بزرگی ـ عزت ـ عزيز بودن
نعمت بقره 211 بخشش
اكبر بقره 217 بزرگتر ـ بزرگ‌ترين
رحمت‌الله بقره 218 رحمت الهی، لطف خدا
داوود بقره 251 نام يكی از پيامبران الهی
علی بقره 255 بلند مرتبه ـ والا
عظيم بقره 255 بزرگ با عظمت
تراب بقره 264 خاك
حميد بقره 267 ستايش كننده، ستوده
حكمت آل عمران 269 حكمت (دانش و آگاهی)
وهاب آل عمران 15 بسيار بخشنده
رضوان آل عمران 15 خشنودی، رضايت
حسن آل عمران 37 نيكو ـ نيكويی
زكريا آل عمران 37 نام يكی از پيامبران الهی
محراب آل عمران 37 محل عبادت و سجده‌گاه
نبی آل عمران 68 صاحب خبر ـ پيامبر
نعمت‌الله‌آل عمران 103 نعمت خدا، خدادادی، خداداده
محمد آل عمران 144 نام آخرين پيامبر الهی ـ پسنديده ، ستايش شده
ايوب نساء 163 نام يكی از پيامبران الهی ـ صبر ايوب شهرت دارد
يونس نساء 164 نام يكی از پيامبران الهی كه مدتی در دهان ماهی بود
برهان نساء 174 دليل ـ علت
بشير مائده 19 بشارت دهنده ـ كسی كه خبر شادی بدهد
قادر انعام 37 توانا
يوسف انعام 84 نام يكی از پيامبران الهی و فرزند حضرت يعقوب(ع)
الياس انعام 85 نام يكی از پيامبران الهی
صالح اعراف 73 نام پيامبر قوم ثمود
ماشاءالله اعراف 188 آنچه خدا بخواهد ـ خواست خدا
ايمان توبه (برائت) 23 ايمان
نورالله توبه (برائئت) 32 نورالهی ـ نور خدا
شفيع يونس 3 شفاعت كننده
ضياء يونس 5 نور، روشنی، روشنايی
اصغر يونس 61 كوچك‌تر، كوچك‌ترين
مجيد هود 73 بزرگوار، تمجيد شده
رشيد هود 78 صاحب عقل و خرد، رشد يافته ـ بالغ
سعيد هود 105 خوشبخت، سعادتمند
عطاء هود 108 بخشش، موهبت
غلام يوسف 19 پسر، نوكر
شاهد يوسف 26 گواه، ناظر، شاهد
امين يوسف 54 كسی كه امانت را رعايت می‌كند
روح‌الله يونس 87 روح خدا، لقب حضرت عيسی (ع)
جبار ابراهيم 15 صاحب قدرت و زور، سختگير
شهاب حجر 18 نام سنگ‌های آسمانی
جمال نحل 6 زيبايی
سبحان اسراء 1 منزه، پاك، پاكيزه
شكور اسراء 3 بسيار شكرگزار
منصور اسراء 33 پيروز
خليل اسراء 73 دوست، صفت، حضرت ابراهيم (ع)
محمود اسراء 79 ستايش شده ـ ستوده
فردوس كهف 107 بهشت
عبدالله مريم 30 بنده خدا
صادق مريم 54 راستگو، درستكار
طه طه 1 نامی برای پيامبر اكرم (ص) از حروف مقطعه قرآن
غفار طه 82 آمرزنده، بخشنده
سينای مومون 20 محل عبادت حضرت موسی (ع) ـ طور سينا
مصباح نور 35 چراغ
هادی فرقان 31 هدايت كننده
فواد قصص 10 دل ـ قلب
صباح صافات 177 صبحگاه
يدالله فتح 10 دست خدا
متين ذاريات 58 دارای متانت و وفار ـ سنگين و استوار
جلال الرحمن 27 صاحب بزرگی و عظمت
حسان الرحمن 70 نيكو ـ نيك
احمد صف 6 يكی از نام‌های پيامبر اكرم
ودود بروج 14 دوست ـ يار
حافظ طارق 4 نگهدارنده ـ نگاهبان
نصرالله نصر 1 ياری خدا
صمد توحيد 2 بی‌نياز

اسامی دختران:


دنيا بقره 85 جهان ـ عالم ماهده ـ دنيا
الهه ـ اله بقره 133 خدا ـ معبود
ندا بقره 171 صدا، ندا، نوا
آتنا بقره 200 به ما بده، عطا كن به ما ـ فعل امر
مولود بقره 233 تولد يافته، متولد
سكينه بقره 248 آرامش، سكون، آرامش خاطر
مريم بقره 253 نام مادر حضرت عيسی (ع)
طيبه آل عمران 38 پاك و پاكيزه
هدی آل عمران 73 هدايت
منير آل عمران 184 نورانی، روشن
مبنيا نساء 20 روشن ـ اشكار
ميثاق نساء 154 عهد و پيمان
رضوانه مائده 16 خوشنودی ـ رضايت
ملوك مائده 20 پادشاهان، جمع ملك
صديقه مائده 75 زن راستگو
مائده مائده 112 غذا، سفر غذا
قمر انعام 77 ماه
زينت اعراف 32 زيور و زينت
مدينه اعراف 123 شهر
عشرت اعراف 160 عدد 10 ـ خوشی
اسماء اعراف 180 اسم‌ها، نام ها
حديث اعراف 185 گفتارـ حديث ـ سخن
شوكت انفال 7 بزرگی
هاجر انفال 72 هجرت كننده
اعظم توبه 20 بزرگ ـ والا ـ بزرگتر
فضه توبه 34 گنج ـ نفره ـ نام كنيز حضرت زهرا (س)
ليلا يونس 24 شب ـ شبانه
كوكب يوسف 5 خواب ـ رويا
رويا يوسف 36 خواب ـ رويا
هما يوسف 36 نوعی مرغ ـ آن دو نفر
زكيه كهف 76 پاك شده
عذرا كهف 76 عذر معذرت
فردوس كهف 107 بهشت
بهجت نمل 60 شادی
مهين سجده 8 مانند ماه
سلاله سجده 8 تداوم نسل
فرح شوری 48 شادی ـ شادمانی
كبری دخان 16 بزرگ
محيا جاثيه 21 زندگی ـ زندگانی
سيما فتح 29 چهره ـ روی ـ صورت
سحر قمر 34 سحر و جادو ـ سحر (صبح زود)
مرجان الرحمن 22 نوعی جاندار دريايی
ياقوت الرحمن 58 نوعی سنگ گرانقيمت
راضيه حاقه 21 خوش ـ راضی ـ خوشنود
عاليه حاقه 22 بلند مرتبه
طهورا دهر 21 پاك ـ پاكيزه
ساهره نبأ 14 زمين هموار
مرضيه  فجر 28 راضی ـ خوشنود شده
مطهره بينه 2 پاك ـ پاكيزه
كوثر كوثر 1 حوض و چشمه كوثر، حضرت زهرا (س))

4.3333333333333 1 1 1 1 1 Rating 4.33 (6 Votes)
GRID LIST
موفقیت
گنج
طلاق
شوهرداری
ازدواج
Saturday, 18 May 2024
السبت, ۱۰ ذو القعدة ۱۴۴۵
شنبه, ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

Please publish modules in offcanvas position.