نام های پسرانه و دخترانه با حرف «ع»

اسمگروه فرهنگی گویدا

فهرست نام های اصیل ایرانی,نام های جدید ایرانی, نام های کردی,نام های ترکی, نام های بلوچی, نام های لری,نام های ترکمنی,نام های فارسی,نام های زرتشتی,نام های اسلامی,نام های باستانی,نام های مازندرانی, نام های عربی, نام های عبری, نام های قرآنی,نام های آریایی,نام های جدید,نام های کهن,نام های دخترانه,نام های پسرانه و...

نام های پسرانه و دخترانه با حرف «ع»

 

اسم اصیل پارسی که با حرف عین شروع شود در لیست نام های سایت وجود ندارد.
در بخش زیر نام هایی که ترکیب فارسی عربی هستند آورده شده است.
 

 

اسم های دختر فارسی ، عربی که با ع شروع می شوند:

شماره نامها  معنای اسم
1 عالم تاج   عالم (عربی) + تاج (فارسی) آن که چون تاجی بر بالای هستی می درخشد.
2 عجب نوش   عجب (عربی) + نوش (فارسی) اسم شخصیت زنی در منظومه خسرو و شیرین
3 عرشیان   عرش(عربی) + ی(فارسی) + ان (فارسی)، فرشتگان، ملائکه
4 عرفانه   عرفان (عربی) + ه (فارسی) مرکب از عرفان (معرفت) + ه (پسوند نسبت)
5 عزت بانو   عزت(عربی) + بانو(فارسی) بانوی گرامی و ارجمند
6 عزت زمان   عزت (عربی) + زمان (فارسی)، عزت الزمان اسم اصیل فارسی
7 عطرسای   عطر (عربی) + سا (فارسی)، معطر و خوشبو کننده
8 عطرین  منسوب به عطر، دل انگیز، معطر، خوشبو
9 عنبربو  عنبر (عربی)+ بو، معطر، آنکه بوی خوش دارد.

نام فارسی اصیل پسر که با ع شروع شود در لیست نام های سایت وجود ندارد.

 

سایر اسامی غیر فارسی پسرانه ایرانی شروع شونده با عین:

ردیف اسم ریشه نام   معنی اسم
1 عابد عربی   عبادت کننده، پرستنده چیزی یا کسی
2 عابس عربی  عبوس و اخمو ، مجازآ به معنای شجاع و بی باک، نام یکی از یاران حضرت امام حسین
3 عاد عبری   نام قومی که هود (ع) به پیامبری آنان برگزیده شد.
4 عادل عربی  با انصاف
5 عارف عربی   آن که از راه تهذیب نفس و تفکر، به معرفت خداوند دست می یابد، دانا، آگاه، نام شاعر ایرانی قرن چهاردهم، عارف قزوینی
6 عارف پاشا عربی,فارسی   عارف (عربی) + پاشا (فارسی)، پادشاه دانا و آگاه
7 عاشق عربی   دلباخته، دلداده ، نام شاعر ایرانی قرن دوازدهم، عاشق اصفهانی
8 عاشور عربی   روز دهم از ماه محرم
9 عاصم عربی   نگهدارنده، محافظ
10 عامر عربی   آباد کننده، معمور، آبادان
11 عاموس عبری   یار، نام شبانی که به نبوت رسید.
12 عباد عربی   بندگان، نام چندتن از خاندان بنی عباد
13 عبادالله عربی   بندگان خداوند
14 عباس عربی   شیر بیشه، نام پسر عبدالمطلب عموی پیامبر (ص)، لقب برادر امام حسین علمدار شجاع صحرای کربلا. اسامی ایرانی
15 عبدالامین عربی   بنده پروردگار که مورد اعتماد و امانت دار است.
16 عبدالباسط عربی  عبد (بنده) + باسط (گستراننده، گسترش دهنده و از نامهای خداوند)، نام قاری بزرگ مصری
17 عبدالباقی عربی   بنده پروردگار که باقی و پایدار است، نام خطاط معروف ایرانی در زمان شاه عباس صفوی
18 عبدالجبار عربی   بنده پروردگار که دارای جبروت است.
19 عبدالجلیل عربی   بنده پروردگار که جلیل و بزرگ است، نام دانشمند شیعه قرن ششم، عبدالجلیل رازی
20 عبدالجواد عربی   بنده پروردگار که بخشنده است.
21 عبدالحسن عربی   بنده حسن
22 عبدالحسین عربی   بنده حسین
23 عبدالحق عربی   بنده پروردگار
24 عبدالحلیم عربی   بنده پروردگار که حلیم و بردبار است.
25 عبدالحمید عربی   بنده پروردگار ستایش شده، نام دو نفر از پادشاهان عثمانی
26 عبدالحی عربی   بنده پروردگار همیشه زنده
27 عبدالخالق عربی   بنده پروردگار، نام پدر بیدل شاعر قرن یازدهم
28 عبدالرحمان عربی   عبد الرحمن
29 عبدالرحمن عربی   بنده پروردگار بخشاینده، نام نویسنده و شاعر نامدار قرن نهم، عبدالرحمن جامی
30 عبدالرحیم عربی   بنده پروردگار رحیم و مهربان
31 عبدالرزاق عربی   بنده پروردگار روزی دهنده
32 عبدالرسول عربی   بنده پیامبر
33 عبدالرشید عربی   بنده پروردگار هدایت کننده، نام پسر محمد غزنوی
34 عبدالرضا عربی   بنده رضا
35 عبدالرفیع عربی   بنده پروردگار بلندمرتبه
36 عبدالستار عربی   بنده پروردگار عیب پوشاننده
37 عبدالصمد عربی   بنده پروردگار بی نیاز
38 عبدالعزیز عربی   بنده پروردگار گرامی و باعزت
39 عبدالعظیم عربی   بنده پروردگار بزرگ، نام یکی از بزرگان و نوادگان امام حسن (ع) در قرن دوم که آرامگاه وی در شهر ری است.
40 عبدالعلی عربی   بنده علی
41 عبدالغفار عربی   بنده پروردگار بخشاینده گناه
42 عبدالغفور عربی  عبدالغفار
43 عبدالغنی عربی   بنده پروردگار بی نیاز
44 عبدالفتاح عربی   بنده پروردگار گشاینده دشواریها
45 عبدالقادر عربی   بنده پروردگار توانا
46 عبدالقاهر عربی   بنده پروردگار چیره و توانا
47 عبدالکریم عربی   بنده پروردگار بخشنده
48 عبداللطیف عربی   بنده پروردگار که دارای لطف است، نام یکی از پادشاهان تیموری
49 عبدالله عربی   بنده پروردگار، نام پدر پیامبر(ص)
50 عبدالمجید عربی   بنده پروردگار عالی مرتبه و گرامی، نام دو تن از پادشاهان عثمانی
51 عبدالمحمد عربی   بنده محمد
52 عبدالملک عربی   بنده یا پادشاه خداوند، نام دو تن از پادشاهان سامانی
53 عبدالناصر عربی   بنده پروردگار یاریگر
54 عبدالنبی عربی   بنده پیامبر
55 عبدالواحد عربی   بنده پروردگار یکتا
56 عبدالوهاب عربی   بنده پروردگار بخشنده
57 عبدالهادی عربی   بنده پروردگار هدایت کننده و راهنما
58 عبیدالله عربی   بنده کوچک خداوند، نام یکی از فرزندان امام جعفرصادق و مؤسس دولت علویان
59 عثمان عربی   نام خلیفه سوم
60 عدل عربی   دادگری، داد
61 عدن عبری   بهشت زمینی
62 عدنان عربی   نام یکی از اجداد پیامبر(ص)
63 عرشیا عربی,فارسی  ملکوتی آسمانی - مرکب از عرش + الف نسبت. اسم ایرانی
64 عروج عربی   بالا رفتن، پیشرفت کردن، ترقی
65 عزالدین عربی   آن که باعث عزت دین است
66 عزت الله عربی   عظمت و بزرگی خداوند
67 عزرا عبری   نام کاهن و رهبر عبرانیان در زمان اردشیر پادشاه هخامنشی
68 عزیز عربی   گرامی، محبوب، گرانمایه، محترم، از نامهای خداوند
69 عزیزالدین عربی   گرامی در دین
70 عزیزالله عربی   گرامی نزد خداوند
71 عضد عربی   بازو، یار و یاور
72 عضدالدین عربی   یارو یاور دین
73 عضدالملک عربی   یار و یاور سلطتنت یا مملکت، نام یکی از رجال اواخر دوره قاجاریه
74 عطاالله عربی   داده و عطای خداوند
75 عطارد عربی   نام نزدیکترین سیاره به خورشید در منظومه شمسی که نماد نویسندگی و سخن سرایی است.
76 عظیم عربی   بزرگ، کلان، با اهمیت، بزرگ، فراوان، بسیار، از نامهای خداوند
77 عفیف الدین عربی  عفیف در دین، پرهیزکار
78 عقیل عربی   خردمند و بزرگوار، عاقل و گرامی، نام برادر علی (ع) و پسر موسی کاظم (ع)
79 علا عربی   بزرگی، رفعت
80 علاء الدین عربی   سبب رفعت و بزرگی دین
81 علوان عربی   نام دیگر مرداس پدر ضحاک و نام چندتن از شخصیتهای تاریخی
82 علی عربی   نام امام اول شیعیان
83 علی اصغر عربی   نام پسر حسین (ع)
84 علی رضا عربی  مرکب از نام امام اول حضرت امیر المومنین و نام امام هشتم امام رضا - علی به معنای بلندمرتبه و رضا به معنای خوشنود است.
85 علیرضا عربی  کسی که علی علیه السلام از او راضی است مرکب از دو اسم علی و رضا
86 عمران عربی   نام پدر موسی پیامبر (ص)، نام سوره ای در قرآن کریم
87 عمرو عربی   نام پسر لیث دومین پادشاه صفاری
88 عمید عربی  عاشق و بی قرار ، همچنین بزرگ قوم ، سرور و تکیه گاه طایفه
89 عمیدالدین عربی   آن که در دین تسلط دارد.
90 عنایت عربی   لطف، نیکی، احسان، کمک، یاری
91 عنایت الله عربی   لطف و عنایت خداوند
92 عندلیب عربی   بلبل
93 عیسا عبری   عیسی، معرب از عبری، نجات دهنده، نام پیامبر مسیحیت
94 عیسی عبری   معرب از عبری، نجات دهنده، نام پیامبر مسیحیت
95 عین الدین عربی   چشم دین، عزیز در دین
96 عین الزمان عربی   چشم زمان
97 عین الله عربی   چشم خداوند
98 عینعلی عربی   چشم علی ، نام یکی از امامزادگان که مزار شریفش در تهران است.

 

3.4285714285714 1 1 1 1 1 Rating 3.43 (7 Votes)
GRID LIST
موفقیت
گنج
طلاق
شوهرداری
ازدواج
Friday, 12 April 2024
الجمعة, ۰۳ شوال ۱۴۴۵
جمعه, ۲۴ فروردین ۱۴۰۳

Please publish modules in offcanvas position.