نام های پسرانه و دخترانه با حرف «گ»

بچهگروه فرهنگی گویدا

فهرست نام های اصیل ایرانی,نام های جدید ایرانی, نام های کردی,نام های ترکی, نام های بلوچی, نام های لری,نام های ترکمنی,نام های فارسی,نام های زرتشتی,نام های اسلامی,نام های باستانی,نام های مازندرانی, نام های عربی, نام های عبری, نام های قرآنی,نام های آریایی,نام های جدید,نام های کهن,نام های دخترانه,نام های پسرانه و...

نام های پسرانه و دخترانه با حرف «گ»

 

نام های پسرانه

ردیف نام فارسی  معنی اسم
1 گرازه   از شخصیتهای شاهنامه، نام سردار ایرانی در سپاه کیکاووس پادشاه کیانی
2 گرامی   محترم، عزیز، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر جاماسپ وزیر گشتاسپ پادشاه کیانی
3 گرانخوار   از شخصیتهای شاهنامه، نام وزیر اردشیر بابکان، پادشاه ساسانی
4 گراهون   از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری زابلی در سپاه گرشاسپ پادشاه کیانی
5 گردآزاد   پهلوان آزاده، از پهلوانان حماسه ملی ایران
6 گرداب   از شخصیتهای گرشاسب نامه، نام پهلوانی ایرانی در سپاه گرشاسب پهلوان نامدار
7 گردگیر   از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از پسران افراسیاب تورانی
8 گردو   از شخصیتهای شاهنامه، نام برادر بهرام چوبین سردار ساسانی
9 گرزم   از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوانی ایرانی در زمان گشتاسپ پادشاه کیانی
10 گرزن   تاجی که شاهان بر سر می گذاشتند
11 گرستون   از شخصیتهای شاهنامه، نام سردار سپاه ماهوی سوری
12 گرسیوز   از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر پشنگ و برادر افراسیاب تورانی و از سرداران سپاه وی
13 گرشاسب   دارنده اسب لاغر،از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر نریمان جد رستم پهلوان شاهنامه، نیز نام پسر زو، از پادشاهان پیشدادی
14 گرگین   از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوانی ایرانی پسر میلاد در زمان کیکاووس پادشاه کیانی
15 گرمانک   از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از دو نفر رهاننده ایرانیان از دست ماران ضحاک
16 گرمایل   گرمانک، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از دو نفر رهاننده ایرانیان از دست ماران ضحاک
17 گروخان   از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از بزرگان ایرانی در دربار کیخسرو پادشاه کیانی
18 گروی   از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر زره از سپاهیان افراسیاب تورانی
19 گژدهم   از شخصیتهای شاهنامه، نام دژدار ایرانی در زمان نوذر پادشاه پیشدادی
20 گستهم   از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر نوذر پادشاه پیشدادی و برادر طوس سپهسالار ایرانی و جزو سپاهیان کیسرو پادشاه کیانی
21 گشتاسب   گشتاسپ، دارنده اسب از کارافتاده،از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر لهراسپ پادشاه کیانی
22 گشتاسپ   دارنده اسب از کارافتاده،از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر لهراسپ پادشاه کیانی
23 گشسپ   از شخصیتهای شاهنامه، نام جد بهرام چوبین سردار ساسانی
24 گشواد   کشواد
25 گل بالا  کسی که قد و قامتش مانند گل زیباست.
26 گلباد   کلباد، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر ویسه برادر پیران پهلوان تورانی
27 گلشاه   نخستین انسان روی زمین به عقیده پارسیان
28 گلگله   از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی، از فرزندان تور و جزو سپاهیان افراسیاب تورانی
29 گلینوش   از شخصیتهای شاهنامه، نام سردار شیرویه پادشاه ساسانی
30 گودرز   از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر گشواد، از پهلوانان نامدار شاهنامه و همزمان با رستم پهلوان شاهنامه
31 گورنگ   نام برادر گرشاسپ و پدر نریمان
32 گوشیار   نام حکیمی از فارس
33 گهار   از شخصیتهای شاهنامه، نام سرداری تورانی و جزو سپاه افراسیاب تورانی
34 گیارنگ   کیارنگ، سردار و فرمانده
35 گیلو   نام وزیر و قهرمانی در منظومه ویس و رامین
36 گیو   از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر گودرز و از پهلوانان بزرگ ایرانی در زمان کیکاووس پادشاه کیانی

نام های دخترانه

ردیف نام فارسی  معنی اسم
۱ گرامیدخت   گرامی + دختر = دختر عزیز و محترم
۲ گرانمهر   آن که مهر و محبت بسیار دارد، بسیار مهربان.
۳ گردآفرید  دختر جنگاور ایرانی که در دژ سپید در مرز ایران و توران با سهراب جنگید، فرزند گژدهم
۴ گردیه   از شخصیت های شاهنامه فردوسی، نام خواهر بهرام چوبین (سردار ساسانی)
۵ گشتا   بهشت، پردیس
۶ گل آذین   زینت گل، آرایش گل، چگونگی قرار گرفتن گل ها بر روی ساقه
۷ گل آرا   زینت دهنده گل، از شخصیتهای شاهنامه، نام مادر روشنک بنا به بعضی نسخه های شاهنامه
۸ گل آسا   مانند گل
۹ گل آویز   مرکب از گل + آویز (آویخته شده)
۱۰ گل افروز   مرکب از گل + افروز (افروزنده)
۱۱ گل اندام   دارای پیکر ظریف و زیبا همانند گل
۱۲ گل بهار   گلی که در بهار شکفته می شود، شکوفه گل
۱۳ گل پر   دانه معطری به شکل پولکهای زرد کوچک که دارویی است.
۱۴ گل پرست   دوستدار گل
۱۵ گل پری   زیبا چون گل و پری
۱۶ گل پناه   پناه گل
۱۷ گل تاج  تاجی پر از گل
۱۸ گل جهان   گل جهان، بهترین و زیباترین گل در جهان persian girl names
19 گل دانه   دانه گل
۲۰ گلاب   مایع خوشبویی که از تقطیر گل سرخ و آب به دست می آید.
۲۱ گلابتون   رشته های نازک طلا و نقره که همره تارهای ابریشم در زری بافی به کار می رود.
۲۲ گلاسا  مانند گل، مرکب از گل و پسوند مشابهت
۲۳ گلاله   کاکل مجعد، موی پیچیده
۲۴ گلایول   گلایل، گلی زینتی و زیبا در رنگ های مختلف
۲۵ گلباران  برای تمجید و احترام زیاد استفاده می شود.
۲۶ گلبان   نگهدارنده و محافظ، نام مادر ابرانواس شاعر ایرانی قرن دوم
۲۷ گلبانو   بانویی زیبا چون گل
۲۸ گلبر   آن که سینه و آغوشش چون گل لطیف و نازک است.
۲۹ گلبرگ   هر یک از اجزای پوششی گل، چهره و رخسار
۳۰ گلبن   بوته یا درخت گل  اسم دخترانه اصیل
۳۱ گلبوته   بوته گل
۳۲ گلبیز   گل افشان، گلریز، معطر، خوشبو
۳۳ گلپاد   نگهبان گل
۳۴ گلپونه   گلهای کوچک معطر به رنگ صورتی یا بنفش، پونه جوان و تازه
۳۵ گلچهر   گلچهره، آن که چهره ای زیبا چون گل دارد، زیبا رو
۳۶ گلچهره  گلچهر، آن که چهره ای زیبا چون گل دارد، زیبا رو نام اصیل فارسی
۳۷ گلچین   آن که گل می چیند، چیننده ی گل، هم چنین به معنی منتخب و برگزیده
۳۸ گلدیس  زیبا مانند گل
۳۹ گلرخ  زیبا رو، گلچهره، دختری که چهره ای زیبا چون گل دارد.
۴۰ گلرنگ   به رنگ گل
۴۱ گلرو   گلچهره، آن که صورتی زیبا همانند گل دارد، زیبا رو
۴۲ گلریز   گل ریختن بر جایی یا بر سر و پای کسی، دارای نقش گل، همچنین نام یکی از گوشه های موسیقی ایرانی می باشد.
۴۳ گلزاد   زاده گل
۴۴ گلزار   گلستان
۴۵ گلسا   گلسان، مانند گل
۴۶ گلسان   = گلسا، مانند گل
۴۷ گلستانه   نام روستایی در نزدیکی کاشان
۴۸ گلسر   آن که سر و رویی چون گل دارد.
۴۹ گلشا   بهترین و زیباترین گل، شاه گلها
۵۰ گلشاد   گل خندان و شاداب، آن که با دیدن گل شاد است.
۵۱ گلشن   گلستان
۵۲ گلشهر   از شخصیتهای شاهنامه، نام همسر پیران ویسه پادشاه تورانی   اسم دختر ایرانی
۵۳ گلشید   گلی که چون خورشید می درخشد.
۵۴ گلفام   به رنگ گل سرخ، گلگون
۵۵ گلفشان   گل افشان
۵۶ گلگون   به رنگ گل سرخ، سرخ، نام اسب گودرز (پهلوان ایرانی)، همچنین نام اسب لهراسپ (پادشاه کیانی)
۵۷ گلگونه   گلگون
۵۸ گلنار   گل درخت انار که سرخ رنگ است، از شخصیتهای شاهنامه و نیز اسمهمسر اردشیر بابکان پادشاه ساسانی
۵۹ گلناز   دارای ناز و عشوه ای چون گل
۶۰ گلنام   دارای نامی زیبا چون گل
۶۱ گلندام   گل اندام
۶۲ گلنواز   نوازش کننده گل
۶۳ گلنوش   مرکب از گل + نوش (عسل)، نام یکی از لحن های قدیم موسیقی ایرانی
۶۴ گلی   منسوب به گل، مانند گل، به رنگ گل
۶۵ گلیا  منسوب به گل، مرکب از گل بعلاوه پسوند نسبت
۶۶ گلیار   یار و همدم گل، نام روستایی در نزدیکی مهاباد
۶۷ گلین   منسوب به گل، به رنگ گل
۶۸ گندمک   گندم کوچک، سبزی بهاره خوردنی
۶۹ گوهر   سنگ قیمتی و گرانبها، سرشت، نهاد، جانمایه، اصل و نسب، نژاد
۷۰ گوهرآرا   آراینده گوهر، آراینده جواهر
۷۱ گوهرافروز   افروزنده گوهر
۷۲ گوهربانو   بانوی گرامی و اصیل
۷۳ گوهرتاب   تابنده چون گوهر
۷۴ گوهرتاج  تاجی از گوهر
۷۵ گوهرشاد   دارای سرشتی شاد و خوشحال، نام همسر شاهرخ میرزا پسر امیر تیمور پادشاه گورکانی که مسجد گوهرشاد مشهد به دستور او ساخته شد.
۷۶ گوهرشید   گوهری درخشان چون خورشید
۷۷ گوهرناز   مرکب از گوهر (سنگ قیمتی) + ناز (زیبا)
۷۸ گوهرنگار   مرصع
۷۹ گوهره   نام روستایی در نزدیکی کرمانشاهان
۸۰ گوهرین   جواهرنشان، مرصع
۸۱ گهردخت   دختر دارای اصالت
۸۲ گهرناز   گوهرناز
۸۳ گیتا   گیتی
۸۴ گیتی   جهان، عالم
۸۵ گیتی ناز   آن که موجب فخر و مباهات جهان است.
۸۶ گیسو   موی بلندسر
۸۷ گیلنار   مرکب از گیل (گیلک) + نار (انار)
۸۸ گیهان   کیهان، جهان، دنیا، گیتی
ردیف نام ایرانی ریشه اسم   معنی نام
۱ گزل ترکی   زیبا
۲ گل اوستایی -
پهلوی
  نام زنی در منظومه ویس و رامین
۳ گل سیما فارسی، عربی   گل (فارسی) + سیما (عربی) = کسی که چهره ای زیبا همانند گل دارد.
۴ گل نسا فارسی، عربی   گل (فارسی) + نسا (عربی) مرکب از گل + نسا (زنان) نام اصیل ایرانی
۵ گلاره کردی  مردمک چشم، به معنی هر دو چشم هم بکار می رود.
۶ گلال هندی   عبیر سرخ
۷ گلاویژ اسم کردی  ستاره سهیل، به کسر گاف
۸ گلایل فرانسه   گلی زینتی و زیبا به رنگ های مختلف
۹ گلباش کردی   از نامهای رایج میان زنان کرد
۱۰ گلعذار فارسی، عربی   گل (فارسی) + عذار (عربی)، گلچهره
۱۱ گلوریا اسم لاتین   فرانسه از لاتین، مجلل، بزرگ، سرافراز
۱۲ گلین ترکی   عروس
۱۳ گندم اوستایی -
پهلوی
  دانه خوراکی غنی از نشاسته
۱۴ گوطلا لری   با ارزش مثل طلا، آنچه یا آنکه به زیبایی طلا باشد.
۱۵ گولی کردی  یک گل (نگارش کردی : گوڵێ)
۱۶ گوهرتاش فارسی، ترکی   گوهر (فارسی) + تاش (ترکی) همتای گوهر
۱۷ گوهرملک فارسی، عربی   گوهر (فارسی) + ملک (عربی) پادشاه زاده
۱۸ گیلار گیلکی   نوعی مرغابی با منقار کوچک که در آب های شیرین زندگی می کند.
۱۹ گیلاکو نام گیلکی  دختر زیبای گیلانی
۲۰ گیلانا گیلکی  دختر زیبای گیلانی اسم دختر
۲۱ گیلدا اسم ارمنی   طلا
۲۲ گیلوا گیلکی  نام محلی مردمان گیلان، نام منطقه‌ای از توابع رشت

 

4.5 1 1 1 1 1 Rating 4.50 (8 Votes)
GRID LIST
موفقیت
گنج
طلاق
شوهرداری
ازدواج
Saturday, 20 July 2024
السبت, ۱۳ محرّم ۱۴۴۶
شنبه, ۳۰ تیر ۱۴۰۳

Please publish modules in offcanvas position.