نام های اصیل ایرانی برای فرزندان

 

گویدا: نام های اصیل ایرانی برای نامگذاری فرزندان

آبتين :                         يکي از شخصيت های شاهنامه، پدر فریدون

آتش :                         آتش

آذین :                         نام فرمانده لشگر بابک خرمدین، تزیین و آرایش

آراد :                          نام فرشته ای

آرام :                          ساکت

آرتان :                          نام پدر زن داریوش کبیر

آرش :                         یکی از پهلوانان سنتی ایران

آرشام :                       بسیار نیرومند، پدر بزرگ داریوش کبیر

آرمان :                        هدف

آرمین :                        یکی از شخصیت های شاهنامه

آریا :                           نام باستانی ایران

آریامنش :                    دارای خلق و خوی آریایی، نام پسر داریوش

آریانا :                         منسوب به نژاد و قوم آرین یا آریایی

آرین :                         مربوط به نژاد آریا

آزاد :                           آزاد

آویژه :                         خاص و خالص، پاک و پاکیزه

اخگر :                         پاره آتش

اردشیر :                      یکی از شخصیتهای شاهنامه

اردلان :                        -

اردوان :                       یکی از شخصیت های شاهنامه

ارژنگ :                        یکی از شخصیت های شاهنامه

ارسلان :                     شیر

ارشیا :                        تخت

اسفندیار :                    یکی از شخصیتهای شاهنامه

اشکان :                       بنیانگذار سلسله اشکانیان

افشار :                        شریک، معاون، رفیق

افشین :                       نام سردار ایرانی

امید :                           آرزو

امیر :                           شاه

انوش :                         جاودان

انوشیروان :                   نام یکی از پادشاهان ایرانی در زمان ساسانیان

اورنگ :                          ادراک

ایرج :                            نام یکی از شخصیتهای شاهنامه

بابک :                           یکی از شخصیت های شاهنامه

باربد :                           نام نوازنده نامی دربار خسرو پرویز

بامداد :                         آغاز صبح

بامشاد :                       نام نوازنده نامی دوران ساسانیان

بامین :                          -

بردیا :                           نام یک شاهزاده برادر کمبودجیه پسر کوروش

برسام :                        یکی از سرداران یزدگرد ساسانی

برنا :                            جوان

بروز :                            بلند بالا، نام پسر سهراب

برزن :                           نام پهلوان ایرانی، نام پسر گرشاسب

بزرگمهر :                       یکی از شخصیتهای شاهنامه

به آئین :                        به دین

بهبد :                           نگهبان

بهراد :                          -

بهرام :                         مریخ، یکی از شخصیتهای شاهنامه

بهرنگ :                        رنگ نیک

بهروز :                          روز خوب و نیک

بهزاد :                          کسی که به نیکی زاده شده

بهمن :                         یازدهمین ماه ایرانی، نام یکی از شخصیت های شاهنامه

بهمنش :                      دارای مش و کردار شایسته

بهنام :                         مشهور

بهنود :                         نام شاهان هند

بیژن :                          یکی از شخصیتهای شاهنامه

پارسا :                        ایرانی، مقدس

پاشا :                         نامی آذری به معنای پروردگار

پرشان :                       رزمجو

پرویز :                          یکی از شخصیت های شاهنامه

پرهام :                        نام یک پیامبر

پژمان :                        -

پوریا :                          -

پویا :                           جستجو، جویا

پوژمان :                        آرزو

پولاد :                          نام یکی از پهلوانان ایرانی در زمان کیقباد

پهلبد :                         آهنگساز دوران خسرو پرویز ساسانی

پیام :                           پیام

پیروز :                          یکی از شخصیتهای شاهنامه

پیروزان :                       نام برادر شاپور اول

پیمان :                        قبول

تورج :                          یکی از شخصیت های شاهنامه

تهماسب :                    یکی از شخصیت های شاهنامه

تهمورث :                      نام یکی از شاهان ایرانی

تیرداد :                         -

تیمور :                          -

جاوید :                         ابدی

جمشید :                      نام شاهی باستانی، یکی از شخصیت های شاهنامه.

جهاندار :                       دارنده جهان

جهانشاه :                     شاه جهان

جهانگیر :                       فاتح جهان

حامی :                         مدافع

خداداد :                        هدیه ای از طرف خدا

خسرو :                         یکی از شخصیتهای شاهنامه

خشایار :                        نام یکی از شاهان هخامنشی

دادیه :                          -

دارا :                            ثروتمند، یکی از شخصیتهای شاهنامه

داراب :                          یکی از شخصیتهای شاهنامه

داریوش :                        نام یکی از شاهان هخامنشی

دانوش :                         -

رامبد :                           -

رامین :                           -

رامتین :                         نوازنده معروف زمان ساسانیان

رخشان :                        درخشان

رستان :                         یکی از شخصیت های شاهنامه

روزبه :                           -

زال :                             یکی از شخصیتهای شاهنامه پدر رستم

زامیاد :                          -

زرتشت :                        نام یک پیامبر

زند :                             -

ساسان :                       بنیانگذار عهد ساسانی

سالار :                          رهبر

سام :                           یکی از شخصیتهای شاهنامه

سامان :                        خانه، سامان

سامی :                        بالا مقام

سپهر :                          آسمان

سروش :                        -

سنجر :                         شاهزاده

سهراب :                       یکی از شخصیت های شاهنامه فرزند رستم

سیامک :                       مرد سیاه مو

سیاوش :                       یکی از شخصیت های شاهنامه

شاپور :                          یکی از شخصیت های شاهنامه

شاهرخ :                        صورت شاه

شاهکام :                       خواست شاه

شاهین :                        باز پرنده ای کوچکتر از عقاب

شایا :                           سزاوار

شایان :                         سزاوار

شروین :                         -

شهاب :                         ستاره دنباله دار

شهباز :                         شاهین دربار

شهرام :                        نام پادشاهی

شهرداد :                       هدیه شهر

شهروز :                         رودی بزرگ

شهریار :                        شاه

شهیار :                         دوست شاه

عماد :                           اعتماد

فرامرز :                          یکی از شخصیتهای شاهنامه

فربد :                            راست

فرجاد :                          عالی

فرخ :                             شاد

فرخزاد :                         شاد به دنیا آمده

فرداد :                           -

فردوس :                        بهشت

فردین :                          -

فرزاد :                           تولد باشکوه

فرزام :                           سزاوار

فرزان :                           عاقل

فرزین :                           دانا

فرشاد :                         شاد

فرشید :                         -

فرناز :                            بالا

فرود :                            یکی از شخصیت های شاهنامه

فروهر :                          جوهر

فرهاد :                          یکی از شخصیت های شاهنامه

فرهنگ :                        فرهنگ

فرهود :                          -

فریبرز :                          یکی از شحصیت های شاهنامه

فرید :                           منحصر بفرد

فریدون :                        یکی از شخصیت های شاهنامه

فیروز :                          پیروز، پیروزی

کامران :                        موفق

کامشاد :                       آرزوی شاد

کامیار :                         موفق

کسرا :                         یکی از شخصیت های شاهنامه

کاوه :                           یکی از شخصیت های شاهنامه

کاووس :                       یکی از شخصیت های شاهنامه

کورس :                        -

کورش :                        بنیانگذار سلسله هخامنشی در   ایران

کوشا :                         کوشنده، سخت کوش

کیا :                            شاه، مدافع، محافظ

کیان :                          شاهان

کیارش :                       -

کیانوش :                      یکی از شخصیت های شاهنامه

کیخسرو :                     یکی از شخصیت های شاهنامه

کیقباد :                        یکی از شخصیت های شاهنامه

کیوان :                         جهان

کیومرث :                       یکی از شخصیت های شاهنامه

گباد :                            یکی از شخصیتهای شاهنامه

گشتاسب :                    یکی از شخصیتهای شاهنامه

گودرز :                          یکی از شخصیتهای شاهنامه

گیو :                             یکی از شخصیتهای شاهنامه

مازیار :                           -

ماکان :                          -

مانی :                           نقاشی که خود را پیامبر معرفی می کرد

منوچهر :                        یکی از شخصیتهای شاهنامه

مهبد :                           -

مهراب :                         یکی از شخصیتهای شاهنامه

مهران :                         یکی از شخصیتهای شاهنامه

مهرداد :                        هدیه آفتاب

مهرزاد :                         نوزاد آفتاب

مهرک :                         یکی از شخصیتهای شاهنامه

مهرنگ :                        رنگ آفتاب

مهیار :                          یکی از شخصیتهای شاهنامه

میلاد :                          تولد

نامدار :                         مشهور

نامور :                          مشهور

نریمان :                        یکی از شخصیتهای شاهنامه

نوری :                          روشنایی

نوشزاد :                       بشادی زائیده شده

نوید :                           خبر خوش

نمیا :                           کوچک

نیوشا :                        شنونده

هرمز :                         یکی از شخصیتهای شاهنامه

هوتن :                         -

هوشمند :                    دانا

هوشنگ :                     یکی از شخصیتهای شاهنامه

هوشیار :                      دانا

هومان :                       یکی از شخصیتهای شاهنامه

هومن :                        نیک اندیش

ورشاسب :                   -

یاشار :                        نامی آذری - بمعنی جاوید

 

4.9 1 1 1 1 1 Rating 4.90 (10 Votes)
GRID LIST
موفقیت
گنج
طلاق
شوهرداری
ازدواج
Saturday, 20 July 2024
السبت, ۱۳ محرّم ۱۴۴۶
شنبه, ۳۰ تیر ۱۴۰۳

Please publish modules in offcanvas position.